Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Wie kan u steunen?

De Rechtspraak is onafhankelijk. Daarom kunnen de medewerkers van het gerechtshof 's-Hertogenbosch u geen inhoudelijk advies geven over de inhoud van het proces. Wel kunt u praktische vragen stellen, bijvoorbeeld over het verloop van het proces.

De volgende organisaties en personen kunnen u ondersteunen:

Politie en Openbaar Ministerie

Het Slachtofferloket Politie begeleidt slachtoffers tijdens het politieonderzoek. Daarna gaat een zaak naar het Openbaar Ministerie (OM). Daar kunt u terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers. Politie en OM werken nauw samen met Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Soms kunt u uw zaak ook volgen op Mijnslachtofferzaak. Als dit mogelijk is, ontvangt u hierover bericht.

Slachtofferhulp Nederland

Medewerkers van Stichting Slachtofferhulp Nederland steunen u praktisch, juridisch of emotioneel. Zij helpen u bijvoorbeeld met het invullen van formulieren. Ook kunt u bij ze terecht voor een luisterend oor. Hulp van Slachtofferhulp Nederland is gratis.

Advocaat

Bent u slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf? Een misdrijf waar 8 jaar of meer gevangenisstraf op staat of een ander in de wet genoemd misdrijf? Dan is de rechtsbijstand van een advocaat gratis.

 

Een strafzitting als slachtoffer bijwonen

Binnenkomst Paleis van Justitie

U gaat eerst door de toegangscontrole.

Melden bij de bodebalie

Bij binnenkomst in het Paleis van Justitie meldt u zich bij de bodebalie.

De bode stelt u een aantal vragen, hier kunt u ook aangeven of u specifieke wensen heeft:

  1. In welke hoedanigheid komt u de zitting bijwonen? U kunt hier aangeven dat u slachtoffer bent in een zaak.
  2. Waar wilt u zitten in de zittingszaal (voorin of achterin)?
  3. Wilt u als eerste of als laatste de zittingszaal betreden of loopt u wanneer de bode omroept dat de behandeling van de zaak begint mee de zaal in?
  4. Maakt u gebruik van het spreekrecht?
  5. Gaat u ermee akkoord dat de rechter uw aanwezigheid benoemt of wilt u anoniem de zitting bijwonen?

De bode zal de rechter voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren.

Extra begeleiding

Het Paleis van Justitie is een publieke ruimte en dus voor iedereen toegankelijk. U kunt in de algemene ruimtes de (familie van de) verdachte, maar ook ander publiek en journalisten tegenkomen. Als u het contact met de verdachte rondom de zitting wilt beperken, kunt u voorafgaand aan de zitting een afspraak maken met Slachtofferhulp. Dan kan bijvoorbeeld worden besproken wanneer en via welke route u het gebouw binnenkomt en/of na de zitting het gebouw verlaat. Daar zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Als u belt, wordt u aangeraden de volgende gegevens gereed te hebben:

  • datum, tijdstip en locatie van de zitting;
  • parketnummer;
  • indien bekend: de naam van de verdachte(n).

Als u wordt begeleid door de slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie of door Slachtofferhulp, is het niet nodig om vooraf contact op te nemen met de rechtbank over extra begeleiding. Uw wensen zullen in dat geval door het Openbaar Ministerie of Slachtofferhulp worden geïnventariseerd en waar nodig zal het gerechtshof daarover worden ingelicht.

Als slachtoffers begeleid worden kunnen zij in een aparte kamer plaatsnemen voorafgaand aan de zaak of tijdens schorsingen.

Zitting

De zitting gaat van start nadat de bode de zaak heeft uitgeroepen. Na binnenkomst neemt u plaats. Soms kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Het Openbaar Ministerie informeert u daarover per brief. Als u heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken, legt de rechter u aan het begin van de zitting uit wanneer u daarvoor het woord krijgt. Als u een verzoek tot schadevordering heeft ingediend, mag u dit tijdens de zitting mondeling toelichten. In beide gevallen mag u het woord voeren vanaf uw eigen plek in de zittingszaal. U kunt er ook voor kiezen om dat te doen achter een tafel, voor in de zittingszaal.

 

Rechter Lieneke de Klerk vertelt

Wat kunt u verwachten als u als slachtoffer uw rechtszaak bezoekt? Rechter Lieneke de Klerk legt het uit.