In hoger beroep forse, grotendeels voorwaardelijke celstraf en maximale taakstraf naast behandeling voor voetbaltrainer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > In hoger beroep forse, grotendeels voorwaardelijke celstraf en maximale taakstraf naast behandeling voor voetbaltrainer
's-Hertogenbosch, 26 februari 2019

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch heeft vandaag een 22-jarige voetbaltrainer veroordeeld voor het plegen van ontucht, stiekem filmen van zijn pupillen in de kleedkamer en voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man kreeg daarvoor een taakstraf van 240 uur opgelegd en een nagenoeg geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden met een proeftijd van 5 jaar, waarbij hij moet voldoen aan strenge voorwaarden. Verder moet de man een van de slachtoffers een schadevergoeding betalen van 1000 euro.

Strafbare feiten

De man maakte eind 2016 een Instagramaccount aan waar hij zich voordeed als 14-jarig meisje. Op die manier zocht hij contact met een destijds 12-jarige jongen, waar hij toen ook voetbaltrainer van was. Ze hadden seksueel getinte gesprekken waarbij ook seksueel getinte foto’s over en weer werden gestuurd. De man stuurde dan foto’s van een meisje. Daarnaast heeft hij stiekem foto’s gemaakt van 7 11- of 12-jarige jongens van het voetbalteam dat hij trainde. Een aantal van deze afbeeldingen is gedeeld met anderen in ruil voor andere kinderpornografische afbeeldingen. Ten slotte had de man een grote hoeveelheid andere kinderporno verworven, in bezit en verspreid.

Bescherming van de samenleving

In deze zaak kwam het uiteindelijk vooral neer op de afweging tussen enerzijds het recht op vergelding voor de slachtoffers, waarvoor het hof bepaald niet blind is geweest, en anderzijds het voorkomen van herhaling, waarmee de veiligheid van de samenleving wordt gediend. Hoewel dat een zeer moeilijke afweging is geweest, kwam het hof tegen deze achtergrond tot de conclusie dat de veiligheid van de samenleving in deze bijzondere zaak het zwaarst dient te wegen. Ter bescherming van de samenleving verkiest het hof intensieve behandeling boven een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Door de psychische problematiek van de verdachte vordert de behandeling langzaam. De gevangenis is voor hem een onveilige omgeving. Dat kan tot gevolg hebben dat hij terugvalt in zijn oude gedrag en zich opnieuw ‘opsluit in zichzelf’, wat een van de oorzaken is voor de daden waarvoor het hof hem nu veroordeelt. Een gevangenisstraf zou het slagen van een behandeling, zoals die nu gegeven wordt in de weg kunnen staan. Het gevolg daarvan zou zijn dat de man onvoldoende behandeld terugkeert in de maatschappij en opnieuw strafbare feiten zou kunnen plegen.

Proeftijd van 5 jaar

De proeftijd van 5 jaar die aan de voorwaardelijke gevangenisstraf is verbonden, is uitzonderlijk lang en kent een aantal bijzondere voorwaarden. De man mag zich gedurende die 5 jaar niet ophouden op het terrein van de betreffende voetbalvereniging, geen vrijwilligerswerk verrichten met minderjarigen, hij moet zich tijdens de proeftijd laten behandelen en staat onder toezicht van de reclassering. Daarnaast moet hij steekproefsgewijs zijn digitale gegevensdragers en zijn woning laten controleren. Als de man zich tijdens zijn proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit of zich niet houdt aan de bijzondere voorwaarden wordt de voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden alsnog uitgevoerd.

Het hof is van mening dat de maatschappij, en daarmee ook de slachtoffers, het meest gebaat is bij deze strafoplegging. Hiermee oordeelt het hof anders dan de rechtbank.

Uitspraken