Laden...

Ryanair moet piloten vergoeding betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Ryanair moet piloten vergoeding betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen
's-Hertogenbosch, 06 februari 2020

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag bepaald dat Ryanair in een arbeidsconflict met 8 piloten ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat de piloten daarom recht hebben op vergoedingen als compensatie voor de geleden schade. Volgens het hof heeft Ryanair het conflict onnodig laten escaleren en is er daardoor een onwerkbare situatie ontstaan. Na de tussenuitspraak van vandaag vraagt het hof aan de piloten nadere informatie, om de hoogte van de vergoedingen te kunnen bepalen.

Staking

Toen in september 2018 stakingsacties dreigden, heeft Ryanair vóór de staking aan de piloten meegedeeld dat verdere stakingsacties tot sluiting van de basis in Eindhoven zouden leiden en tot het vervallen van alle daaraan gerelateerde arbeidsplaatsen. Intern had Ryanair echter al besloten om de basis te sluiten, naar eigen zeggen om bedrijfseconomische redenen. Door op een dergelijke onoprechte manier te proberen een staking te voorkomen, heeft Ryanair het vertrouwen van de piloten als werknemers ernstig geschonden, aldus het hof.

Kort geding

Vervolgens wilde Ryanair de piloten eenzijdig overplaatsen. Om dat te voorkomen hebben de piloten een kort geding tegen Ryanair aangespannen. De voorzieningenrechter heeft toen bepaald dat Ryanair dit niet mag doen. Ryanair heeft deze ordemaatregel feitelijk naast zich neergelegd door de piloten voor de keuze te plaatsen tussen vrijwillige overplaatsing en ontslag. Ook deze handelswijze van Ryanair vindt het hof ernstig verwijtbaar.

Ontbinding arbeidsovereenkomsten

De verhoudingen tussen Ryanair en de piloten waren inmiddels ernstig verstoord. In plaats van zich in te spannen om de verhoudingen te normaliseren heeft Ryanair het conflict verder laten escaleren, onder andere door in brieven aan de piloten onterechte verdachtmakingen te uiten. Ryanair stelde te weten dat de piloten een baan gegarandeerd was bij KLM, terwijl dit niet is gebleken.
De zo ontstane onwerkbare situatie heeft de piloten ertoe gebracht om zelf de kantonrechter om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst te vragen. De kantonrechter vond dat de onwerkbare situatie de schuld was van Ryanair en dat de piloten daarom recht hadden op compensatie voor de geleden schade.

Hoger beroep

Ryanair was van mening dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van haar kant, en ging in hoger beroep tegen het toekennen van de vergoedingen aan de 8 piloten. Het hof vindt echter wel dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Allereerst in haar poging de staking te voorkomen, vervolgens door de beslissing van de voorzieningenrechter naast zich neer te leggen en de piloten voor de keuze te plaatsen tussen vrijwillige overplaatsing of ontslag. Zo heeft Ryanair een onwerkbare situatie laten ontstaan die ertoe heeft geleid dat de piloten om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst hebben gevraagd.

Het hof vindt dat in deze omstandigheden de hoge drempel is gehaald voor het toekennen van een transitievergoeding en daarnaast ook een zogenoemde billijke vergoeding. Om de hoogte daarvan te bepalen vraagt het hof nu nadere informatie aan de piloten.

Uitspraken