Laden...

Tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybaşin moet staat ruim 1.5 miljoen euro betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybaşin moet staat ruim 1.5 miljoen euro betalen
's-Hertogenbosch, 30 juni 2017

Het hof heeft vandaag uitspraak gedaan in de ontnemingszaak* tegen Hüseyin Baybaşin. De uit Turkije afkomstige Koerd moet de staat ruim 1,5 miljoen euro betalen. Het geld heeft hij overgehouden aan afpersing. Het hof veroordeelde Baybaşin in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf, onder andere vanwege uitlokking tot moord. Baybaşin gaf destijds leiding aan een criminele organisatie die handelde in heroïne maar ook beschikte over een afdeling waarin geweld niet werd geschuwd om schulden te innen. Het OM eiste ruim 2 miljoen euro terug van de man. Het hof komt tot een lager bedrag omdat er in 2 zaken onvoldoende aanwijzingen zijn dat het voordeel aan Baybaşin is toegekomen.

Langlopend onderzoek

De ontnemingszaak tegen Baybaşin loopt al vanaf 2005 in hoger beroep. Onder meer aanvullend financieel en ander onderzoek en rechtshulpverzoeken aan Turkije hebben ertoe geleid dat de zaak nu pas tot een uitspraak komt. De redelijke termijn voor een hoger beroep is 2 jaar en die is inmiddels fors overschreden. Daarom wordt het bedrag dat wordt teruggevorderd van Baybaşin verlaagd met ruim 175.000 euro tot 1.587.470 euro.

Tegen de strafzaak loopt een herzieningszaak bij de Hoge Raad.

Geen onrechtmatigheid of manipulatie

Op grond van de verweren van de raadsvrouw over onrechtmatigheid is het hof in de ontnemingszaak zeer zorgvuldig met alle bewijsmateriaal omgegaan. Alle relevante telefoongesprekken zijn opnieuw vertaald door beëdigde tolken. Het hof heeft echter geen enkele onrechtmatigheid of mogelijke manipulatie geconstateerd en is van oordeel dat de zich in het dossier bevindende getuigenverklaringen, schriftelijke bescheiden en verslagen van telefoongesprekken bruikbaar zijn als bewijs. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de ontnemingszaak sprake is van onrechtmatigheid of manipulatie van bewijsmiddelen.

*Als iemand financieel voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit, kan het OM een vordering indienen om dit zogeheten wederrechtelijk verkregen voordeel te 'ontnemen'. Dat gebeurt via een ontnemingszaak. Het OM moet dan aantonen dat er voldoende aanwijzingen zijn dat dit geld is verkregen uit een strafbaar feit.

Uitspraken