Vordering tot ontruiming van Roermonds café afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Vordering tot ontruiming van Roermonds café afgewezen
's-Hertogenbosch , 07 juli 2015

De vordering van Brand Bierbrouwerij om café Le Journal in Roermond te mogen ontruimen is vandaag in hoger beroep afgewezen. Het gaat hier om een uitspraak in kort geding. De bierbrouwer had de zaak aangespannen omdat hij de huurovereenkomst met de café-uitbaters wilde beëindigen, onder meer vanwege achterstallige betalingen. Het hof vindt dat de belangen van de uitbaters (tegen ontruiming) zwaarder wegen dan die van de bierbrouwer. Verder heeft het hof in zijn beslissing meegewogen dat het niet zonder meer vaststaat dat de civiele rechter in een eventuele bodemprocedure tot ontbinding van de huurovereenkomst zal beslissen.

Flinke huurachterstand

Bierbrouwer Brand spande in maart van dit jaar een kort geding aan tegen de uitbaters van  café Le Journal, omdat zij voor langere tijd de huur niet hadden betaald. Hierdoor was een aanzienlijke huurachterstand ontstaan. Ook zouden de uitbaters zich niet houden aan de contractueel vastgelegde afnameverplichting van Brand-bier. De kortgedingrechter van de rechtbank Limburg stelde de brouwer op 22 april jl. in het gelijk en wees de vordering tot ontruiming toe. De uitbaters gingen tegen deze beslissing in beroep bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Verstrekkend en onomkeerbaar

In de ogen van het hof zou een ontruiming verstrekkende en onomkeerbare gevolgen hebben: de broodwinning van de uitbaters en het personeel zou op het spel komen te staan. Hiertegen afgezet weegt het (financiële) belang van Brand Bierbrouwerij – onderdeel van het Heineken-concern - (veel) minder zwaar, zegt het hof. Doorslaggevend was het feit dat de betalingsachterstand inmiddels nagenoeg is ingelopen. De stelling van Brand Bierbrouwerij dat ook in de toekomst opnieuw huurachterstanden zouden kunnen ontstaan, vindt het hof onvoldoende reden om nu al - vooruitlopend op een mogelijke bodemprocedure - een ontruiming te gelasten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten