Laden...

Kartel in staalindustrie aansprakelijk voor schade Duitse spoorwegen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Kartel in staalindustrie aansprakelijk voor schade Duitse spoorwegen
's-Hertogenbosch, 30 januari 2024

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat bedrijven in de staalindustrie die een kartel vormden, de schade aan de Duitse spoorwegen moeten vergoeden. 

Waar gaat deze zaak over?

De zaak is aangespannen door de Duitse spoorwegen tegen bedrijven in de staalindustrie. Die bedrijven vormden van 1984 tot 2002 een kartel, wat staal leverde dat verwerkt is in het Duitse spoorwegennet. De Europese Commissie besloot dat de bedrijven het kartelverbod van de Europese Unie overtreden hebben. Op grond van dat besluit zijn de bedrijven door de Europese Commissie beboet.  

De Duitse spoorwegen beoogt met deze procedure de geleden schade vergoed te krijgen. Daarvoor heeft de Duitse spoorwegen in deze zaak aannemelijk moeten maken dat zij via haar toeleveranciers producten heeft gekocht waarin daadwerkelijk staal is verwerkt afkomstig van de karteldeelnemers. Ook heeft zij voldoende moeten onderbouwen dat de prijs van het aan haar geleverde staal is beïnvloed door het kartel.

Het hof komt tot de conclusie – met toepassing van Duits recht – dat de Duitse spoorwegen dit voldoende hebben aangetoond en de karteldeelnemers daarom aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

Succesvolle processtrategie

De Duitse spoorwegen heeft alle vorderingen van de Duitse staat en de toeleveranciers overgenomen. Het hof moest eerst beoordelen of de vorderingen rechtsgeldig zijn overgenomen, dat is het geval. Daarmee kan de Duitse spoorwegen ook de schade claimen die de Duitse staat en de toeleveranciers hebben geleden. Daarnaast heeft het hof in een eerder tussenarrest het beroep op verjaring verworpen.

Hoe nu verder?

Het hof heeft de Duitse spoorwegen in deze procedure instructie gegeven de nodige gegevens te verzamelen om de schade te begroten. De verkregen gegevens zijn daarvoor echter (nog) niet toereikend. Daarom wordt de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure voor de concrete schadebegroting.


Uitspraak