Laden...

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Over het Dienstencentrum Rechtspraak

Het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) draagt vanuit verschillende expertises bij aan een betrouwbare, toegankelijke rechtspraak. Als centrale organisatie ondersteunt ze rechtbanken, hoven en bijzondere colleges in de bedrijfsvoering.

Alle gerechten en andere rechtspraakinstanties (IVO Rechtspraak, SSR en de Raad voor de rechtspraak) sturen het Landelijk Dienstencentrum via een 'raad van opdrachtgevers' aan. Deze raad van opdrachtgevers bestaat uit bestuursleden van de gerechten en de instanties. Daarnaast buigt een gebruikersraad zich over de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad voor de rechtspraak is eindverantwoordelijk.

Taken Dienstencentrum Rechtspraak

Denk hierbij aan:

 • Financiële administratie
 • Inkoop
 • Inning van griffierechten en proceskostenveroordelingen
 • Arbeidsjuridisch advies
 • Informatievoorziening (o.a. het beheer van deze website)
 • Vragen beantwoorden via de telefoon en social media
 • Factuurverwerking
 • Ontwikkelen en aanbieden van informatiedashboards 

LinkedIn-pagina van het LDCR

Wil je een beter beeld krijgen van het Landelijk Dienstencentrum? Bezoek dan onze LinkedIn-pagina.

LDCR LinkedIn-pagina

 

Bezoekadres 

Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht

Postadres

Postbus 3175
3502 GD Utrecht

 

Landelijke rekening-courant griffierechten

Informatie en aanvragen

De Landelijke rekening-courant wordt gehouden op kantoorniveau en geldt voor alle gerechten. Het is alleen mogelijk om een Landelijke rekening-courant te openen en houden als u gebruik maakt van e-billing.

 

Klachten

Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het LDCR? U kunt een klacht indienen. 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact