Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten
Den Haag, 06 juni 2018

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Deze kunnen immers alleen worden aangevraagd door degene die over de grond kan beschikken. Voor een vergunning kunnen dus meestal niet méér gegadigden zijn dan er vergunningen zijn. Ook de omgevingsvergunning die aan Windpark Zeewolde B.V. is verleend, is om deze reden geen besluit dat een schaars recht toebedeelt. Voor de verlening ervan gelden dus geen bijzondere verdelingsregels.

Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij vandaag (6 juni 2018) heeft uitgebracht. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had de staatsraad advocaat-generaal in februari 2018 gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De hoogste algemene bestuursrechter heeft deze zaak op dit moment in behandeling.

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten