Nieuwe vaste gedragslijn voor Eritrese nareizigers is in orde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Nieuwe vaste gedragslijn voor Eritrese nareizigers is in orde
Den Haag, 16 mei 2018

De nieuwe vaste gedragslijn van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij de (her)beoordeling van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Wel moet de staatssecretaris duidelijk uitleggen waarom hij volgens die gedragslijn handelt als hij een nareisaanvraag afwijst. Dat blijkt uit zes uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nieuwe vaste gedragslijn bij 'bewijsnood'

De staatssecretaris heeft als hoofdregel dat Eritrese vreemdelingen die willen worden herenigd met een familielid in Nederland (nareizigers), hun familierelatie en hun identiteit moeten bewijzen met officiële documenten. Dit zijn documenten die de Eritrese autoriteiten hebben verstrekt. Het komt voor dat vreemdelingen deze documenten niet hebben of kunnen krijgen en daarmee in 'bewijsnood' zijn. De staatssecretaris past sinds najaar 2017 een nieuwe vaste gedragslijn toe bij de beoordeling van nareisaanvragen. De staatssecretaris kijkt sindsdien, ongeacht of een vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij in bewijsnood verkeert, toch naar andere bewijsmiddelen dan officiële documenten.

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten