Terugvordering Europese subsidie verplicht bij onregelmatigheden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Terugvordering Europese subsidie verplicht bij onregelmatigheden
Den Haag, 16 december 2015

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft terecht een groot deel van een subsidie teruggevorderd die zijn voorganger in 2006 had verleend aan de Somalische Vereniging Amsterdam en omgeving (SOMVAO). Hij moet dit doen op grond van Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 december 2015).

Achtergrond

De subsidie van € 200.000 is verstrekt uit het Europees Vluchtelingenfonds. SOMVAO organiseert samen met stichting Dir activiteiten om de integratie en participatie van Somaliërs en Ethiopiërs te bevorderen. Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat alle noodzakelijke gegevens 'tijdig, betrouwbaar en volledig' zijn vastgelegd in de administratie van de vereniging. De staatssecretaris heeft in juli 2007 de subsidie definitief vastgesteld. In 2009 heeft de Europese Commissie aan een accountantskantoor de opdracht gegeven om de administratie van SOMVAO te controleren. Hieruit bleek dat met name de salarisadministratie niet in orde was. Naar aanleiding van dit controlerapport is de staatssecretaris teruggekomen op zijn besluit uit 2007 en heeft hij in november 2009 bijna € 190.000 van de subsidie teruggevorderd.

Eerdere prejudiciële vragen

In deze zaak stelde de Afdeling bestuursrechtspraak in november 2013 zogenoemde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in die uitspraak vast dat Nederlands recht geen mogelijkheden biedt om de subsidie lager vast te stellen en het te veel betaalde subsidiegeld van SOMVAO terug te vorderen. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde echter van het Hof in Luxemburg weten of de staatssecretaris op grond van Europees recht verplicht is de subsidie terug te vorderen, omdat het ging om geld uit een Europees fonds. Het Hof van Justitie beantwoordde de prejudiciële vragen in een arrest van december 2014.

Alle nodige maatregelen

Het Hof van Justitie oordeelde in december 2014 dat lidstaten op grond van een Europese verordening alle nodige maatregelen moeten nemen om de financiële belangen van de Europese Unie te beschermen. Gelet hierop is de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaak van oordeel dat de staatssecretaris 'gehouden was om in verband met de geconstateerde onregelmatigheid' de subsidie in het nadeel van SOMVAO te corrigeren. Het gevolg van de uitspraak is dat SOMVAO € 190.000 zal moeten terugbetalen

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten