Laden...

European Network of Councils for the Judiciary

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Internationale samenwerking > European Network of Councils for the Judiciary

European Network of Councils for the Judiciary

De Raad voor de rechtspraak houdt de Europese ontwikkelingen in het oog door actieve betrokkenheid bij het European Network of Councils for the Judiciary (encj.eu) (ENCJ). Het ENCJ biedt een goed platform voor kennisuitwisseling en versterkt de positie van de Europese rechtspraakorganisaties in Brussel. Lidmaatschap staat open voor alle nationale instellingen van de EU lidstaten, die onafhankelijk opereren van de wetgevende en uitvoerende macht, of die autonoom zijn, en de eindverantwoordelijkheid dragen voor het ondersteunen en waarborgen van de onafhankelijke rechtsprekende macht. Lees hier wie de leden en observers zijn van ENCJ.

De Raad voor de rechtspraak was een van de initiatiefnemers van het ENCJ en maakt sinds de oprichting in 2004 onderdeel uit van de Steering Committee. Het ENCJ wordt geleid door een president en een dagelijks bestuur. Daarnaast heeft het ENCJ een General Assembly, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden, die jaarlijks bijeenkomt.

 

De missie van het ENCJ

Het ENCJ is het centrale orgaan dat de Europese rechtspraakorganisaties binnen de EU lidstaten verbindt en hen vertegenwoordigd in de EU. Het versterkt de onafhankelijke, maar verantwoordelijke rechtspraak en bevordert best practices om de rechtspraak in staat te stellen tijdige en effectieve gerechtigheid ten behoeve van een ieder te bewerkstelligen.

De doelstellingen van het ENCJ

  • het versterken van duurzame relaties met de EU instellingen
  • het optimaliseren van het leveren van expertise en opinies aan de justitiële sector
  • het promoten van onafhankelijke Raden voor de rechtspraak
  • het in staat stellen van de rechtspraak om tijdige en effectieve gerechtigheid ten behoeve van een ieder te bewerkstelligen

 

 

 

  

Questionnaires

Om de bredere doelstellingen te bereiken vindt veel uitwisseling van kennis en informatie plaats tussen de leden van het ENCJ over de manier waarop de rechtspraak is georganiseerd en hoe deze functioneert. Binnen het ENCJ circuleert dan ook een groot aantal questionnaires over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De afdeling Internationale Samenwerking van de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de beantwoording van deze questionnaires en roept daarbij regelmatig de expertise in vanuit de rechtspraak.

 

Projecten

Daarnaast worden de doelstellingen concreet aangepakt, door een implementatieplan voor het komende jaar vast te stellen in de jaarlijks ledenvergadering. In dat plan wordt doorgaans een drietal projecten voorgesteld, waarmee de leden in verschillende werkgroepen aan de slag gaan. Ook ten behoeve van deze werkgroepen worden questionnaires rondgestuurd aan de leden van het ENCJ.

Tijdens de General Assembly in Sofia op 5-7 juni 2013 zijn de rapporten gepresenteerd van de projecten die in de periode 2012-2013 zijn uitgevoerd:

  1. Distillation of ENCJ Guidelines (pdf, 203 KB) (pdf, 202 kB) (namens de Raad nam Marja van Kuijk deel aan deze werkgroep)
  2. Judicial reform (pdf, 499,8 KB) (pdf, 499 kB) (namens de Raad nemen Frans van Dijk en Esther de Rooij deel)
  3. Standards III (pdf, 254,4 KB)(pdf, 254 kB) (namens de Raad namen Elske Amelsfort-van der Kam en Willem Korthals Altes deel)

In de periode 2013-2014 zullen de volgende projecten worden uitgevoerd:

Project 1: Independence of the Judiciary - developing tangible indicators for the structural independence of the judiciary – (in cooperation with the European Commission).


Project 2: Handbook - Principles of the ENCJ.
Afgelopen jaar is er al een project geweest dat zich heeft beziggehouden met het destilleren van de ENCJ guidelines en recommendations uit voorgaande rapporten.


Project 3: Minimum Standards for Case Allocation and Recusal.
Lees hier meer over de projecten en rapporten uit voorgaande jaren.

 

    

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum