Laden...

Complexe echtscheidingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 
Nog te vaak vormt een echtscheiding het begin van een felle strijd die soms jaren kan duren. Regelmatig worden kinderen de inzet van de strijd. De Rechtspraak wil zich inzetten voor initiatieven die eraan bijdragen dat scheidingen minder conflicten opleveren en dat kinderen niet beschadigd worden. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven experimenteert al geruime tijd met een andere aanpak van problematische scheidingen, om de schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Lees hier het Visiedocument Rechtspraak over echtscheidingen met kinderen (2016)

 

 

Procedure gezamenlijke toegang ouders (PGTO) – Regiolabs (rechtbanken Den Haag en Oost-Brabant)

De procedure gezamenlijke toegang ouders bij de rechtbank Den Haag en Oost-Brabant, is een procedure waarin ouders van minderjarige kinderen zich samen met één deelnameformulier tot de rechter kunnen wenden bij onderlinge familierechtelijke juridische geschillen. Ouders worden in die procedure aangemoedigd om samen aan een oplossing te werken. De procedure is bedoeld voor ouders die uit elkaar willen gaan of al uit elkaar zijn, maar bij wie het niet lukt om afspraken met elkaar te maken over alle onderwerpen. Zoals over de zorg over de kinderen, alimentatie of verdeling van het huis. De proef is bedoeld voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar.  

 

Deelgeschillenrecht pilot – rechtbank Gelderland

De rechtbank Gelderland werkt met een nieuwe vorm van laagdrempelige en snelle rechtspraak met de Deelgeschillenrechter in Familiezaken. De kern van deze procedure is dat partijen één relatief eenvoudig deelgeschil – wat in de weg staat van het bereiken van een totaalregeling – versneld kunnen voorleggen aan de deelgeschillenrechter.

 

 

Gezinsadvocaat – rechtbank Zeeland-West-Brabant

In 2021 en 2022 is door de elf samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant met de zogenaamde gezinsadvocaat gewerkt. De gezinsadvocaat bestaat uit een koppel van een ervaren familierechtadvocaat en een gespecialiseerde gedragswetenschapper. Als duo combineren zij recht en zorg en proberen in het gesprek de spanning te verlagen, om in ieder geval voor de kinderen de complexe scheiding tot een goed einde te brengen. En zij leiden ouders en kinderen naar de juiste plek voor hulp of behandeling. Dat kan dus ook de rechter zijn om in een deelgeschil een beslissing te nemen. Daarmee behartigt de gezinsadvocaat de belangen van het hele gezin, kinderen én ouders. De proef werd gefinancierd via de subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand waarvoor de minister voor Rechtsbescherming geld beschikbaar heeft gesteld. De subsidieregeling werd uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Het onderzoeksrapport is beschikbaar via www.gezinsadvocaat.nl. De pilot kent in 2023 een vervolg in de Proeftuin voor kind- en gezinsbescherming in Hart van Brabant. Daarnaast zal ook de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan werken met de gezinsadvocaat.

Familie- en jeugdrechter Cees van Leuven:
‘Het klassieke model van 2 advocaten die voor verschillende belangen opkomen, willen we, in zaken die daarvoor in aanmerking komen, vervangen door 1 advocaat voor het hele gezin. Die onderzoekt met een gedragskundige wat ieder gezinslid nodig heeft om verder te gaan en legt waar nodig contact met hulpverleners. Die combinatie van recht en zorg werkt heel goed. Ouders escaleren daardoor minder en zijn bereid iets in te leveren voor het welzijn van hun kind(eren).’

Zie ook: