Acht vragen en antwoorden over de zaak Wilders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Acht vragen en antwoorden over de zaak Wilders
Den Haag, 18 december 2014

Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat PVV-leider Geert Wilders wordt vervolgd voor zijn uitspraken in Den Haag over Marokkanen. Acht vragen en antwoorden over deze kwestie.

Betekent deze beslissing dat Wilders nu wordt bestraft?

Nee, dat kan op dit moment niet worden gezegd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Geert Wilders te vervolgen. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Wilders aan zijn gehoor of ze ‘meer of minder’ Marokkanen wilden. Dat scandeerde ‘minder, minder’, waarop Wilders zei: “Dan gaan we dat regelen.” Ook zou hij zich op een markt in Den Haag op een soortgelijke wijze hebben uitgelaten.  Voor deze uitlatingen wordt hij nu vervolgd wegens het aanzetten tot discriminatie en haat. De rechter moet nu beslissingen of dat strafbaar is en zo ja, welke straf daar dan bij hoort.

Waarom moet Wilders voor de rechter in Den Haag verschijnen?

Het OM heeft besloten Geert Wilders strafrechtelijk te vervolgen voor uitspraken die hij deed in het voorjaar van 2014 in Den Haag.  Om die reden verschijnt hij voor de rechtbank Den Haag.  De rechtbank moet beoordelen of Wilders met zijn uitspraken de wet heeft overtreden, of hij hiervoor gestraft moet worden en zo ja welke straf dan passend is.

Wanneer moet Wilders voor de rechter verschijnen?

De datum waarop deze zaak op zitting komt bij de rechtbank Den Haag is nog niet bekend. Eerst moet duidelijk worden of er nog vragen worden gesteld aan de onderzoeksrechter, de zogenoemde rechter-commissaris. Het OM en/of de advocaat van Wilders willen misschien vragen beantwoord zien voordat de rechtszaak begint.

Wat is de rol van de rechter-commissaris?

Een rechter-commissaris (RC) is een rechter die de leiding heeft over het vooronderzoek in een strafzaak. De RC doet op verzoek van de verdachte, het Openbaar Ministerie of uit zichzelf onderzoek. Verder let hij op de voortgang, evenwichtigheid en rechtmatigheid van het onderzoek.

Is het onderzoek van de rechter-commissaris openbaar?

Het onderzoek van de RC is, in tegenstelling tot de behandeling op de zitting, niet openbaar. In het belang van de waarheidsvinding vindt dit onderzoek achter gesloten deuren plaats. Op deze manier kan er geen sprake zijn van beïnvloeding, van bijvoorbeeld getuigen. De RC geeft in een proces-verbaal aan wat hij tijdens het onderzoek in de zaak heeft gedaan en wat de getuigen en/of deskundigen hebben verklaard; zo wordt voor de rechter ter zitting duidelijk welke onderzoekshandelingen de RC heeft verricht en wat er door de gehoorde personen naar voren is gebracht.

Gaat de rechter Wilders straffen voor zijn uitspraken?

Het OM heeft besloten Wilders strafrechtelijk te vervolgen. De rechter moet vervolgens beoordelen of Wilders met zijn uitspraken de wet heeft overtreden, of hij hiervoor gestraft moet worden en zo ja welke straf dan passend is. Dit gebeurt in een openbare rechtszitting. Een datum moet hiervoor nog bepaald worden.

Kunnen rechters wel onafhankelijk en onpartijdig oordelen over de berechting van Wilders?

In Nederland kennen we een scheiding tussen de drie staatsmachten. De Rechtspraak is strikt onafhankelijk van de regering en het parlement. Rechters zijn onpartijdig en onafhankelijk en oordelen ongeacht geloof, geslacht of afkomst.

Wilders stond al eerder terecht, maar waarvoor?

Op 21 januari 2009 heeft het gerechtshof Amsterdam de vervolging van Wilders bevolen. Hij werd verdacht van het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van door hem gedane uitlatingen in de diverse media over moslims en hun geloof. Daarnaast werd hij vervolgd vanwege belediging van moslimgelovigen door de islam te vergelijken met het nazisme. Wilders werd door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken op 23 juni 2011.

Uitspraken

Meest gelezen berichten