Laden...

Achttien leden selectiecommissie rechters benoemd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Achttien leden selectiecommissie rechters benoemd
Den Haag, 04 september 2014

De Raad voor de rechtspraak heeft achttien leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. De LSR is verantwoordelijk voor het selecteren van toekomstige rechters en raadsheren.

De LSR is de opvolger van de Selectiecommissie Rechterlijke Macht. De selectie van rechters is vernieuwd. Onderdeel daarvan is een nieuwe wijze van werven van selecteurs voor de LSR. Nieuw is dat de interne en externe leden via een open sollicitatieprocedure op basis van een functieprofiel worden geworven. De helft van de leden van de LSR is afkomstig van buiten de Rechtspraak: OM, advocatuur, openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en media.

Sollicitatieronde

In april werden  de functies voor de LSR opengesteld. Honderdtachtig belangstellenden solliciteerden. In de zomer voerde een sollicitatiecommissie bestaande uit Simone Roos (portefeuillehouder HRM bij de Raad), Leendert Verheij (voorzitter LSR en president hof Den Haag) en Tjalling Tiemstra (afkomstig uit het bedrijfsleven, was in 2010 lid van de visitatiecommissie Rechtspraak) gesprekken met de kandidaten. Deze commissie droeg de nu benoemde achttien leden aan de Raad voor de rechtspraak voor.

De LSR bestaat in totaal uit 22 leden. Naast de twaalf leden en zes plaatsvervangende leden zijn er vier leden die het dagelijks bestuur van de LSR vormen en incidenteel optreden als plaatsvervangend selecteur.

Tot lid zijn benoemd:

de heer mr. C.A. Baardman, senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag;
mevrouw mr. H. Benek, rechter in de rechtbank Midden-Nederland;
mevrouw mr. R.A. Boon, senior rechter in de rechtbank Gelderland;
de heer mr. R.K. Brons, directeur veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
mevrouw mr. C.E. Buitendijk, raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;
de heer drs. F.F.A. Crijns, loopbaanadviseur, tevens lid van verschillende commissies;
de heer P. Fleury, filmconsulent en freelance cineast;
mevrouw drs. E.L. Konigsberger, coach, trainer en moderator;
de heer mr. R.C.C. van Leest, hoofdadvocaat-generaal, hoofd van het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden;
mevrouw mr. J.F.M. Pols, raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
de heer mr. R.A. Steenbergen, senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland;
de heer mr. F.L.J. van Vloten, advocaat te Limburg;

Tot plaatsvervangend lid van de LSR zijn benoemd:

de heer mr. D. van den Berg, advocaat te Enschede;
mevrouw mr. J. Dolfing, senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
mevrouw mr. J.H. Dubois, senior rechter in de rechtbank Noord-Holland;
de heer mr. drs. E.J. Govaers, senior rechter in de rechtbank Limburg;
mevrouw mr. P. Spoon, officier van justitie bij het Landelijk Parket Utrecht;
de heer mr. M. Pannevis, advocaat te Amsterdam.

 
De leden en plaatsvervangend leden zijn benoemd per 1 oktober a.s.

Het dagelijks bestuur van de LSR bestaat uit:

De heer mr. L. Verheij, president gerechtshof Den Haag
Mevrouw mr. C. M. Wiertz-Wezenbeek, president rechtbank Oost-Brabant
Mevrouw mr. A. C. Olland, rechter rechtbank Den Haag
De heer mr. P.J.J. Vonk, raadsheer gerechtshof Den Haag

Zie ook: Regeling Landelijke Selectiecommissie Rechters

Uitspraken