Adriana van Dooijeweert voorzitter College Rechten voor de Mens

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Adriana van Dooijeweert voorzitter College Rechten voor de Mens
Den Haag, 03 juli 2015

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht van Adriana van Dooijeweert (foto) tot voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Zij volgt Laurien Koster (voormalig president van de rechtbank Alkmaar) op.

Loopbaan

Adriana van Dooijeweert is rechter sinds 1987. Van 2001 tot en met 2008 maakte ze deel uit van het bestuur van de rechtbank Den Haag. Vanaf 2008 was zij voor 50 procent werkzaam als strafrechter/rechter-commissaris. Voor de overige 50 procent was zij voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, een onafhankelijke commissie die regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over het vreemdelingenrecht en – beleid. Het voorzitterschap van het College voor de Rechten van de Mens is een fulltime-functie. Van Dooijeweert zal nog wel rechter-plaatsvervanger blijven in de rechtbank Den Haag.

College

Het College voor de Rechten van de Mens(voortgekomen uit de Commissie Gelijke Behandeling) belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Uitspraken

Meest gelezen berichten