Laden...

'Alcoholslot effectief middel voor strafrechter'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 'Alcoholslot effectief middel voor strafrechter'
Den Haag, 05 oktober 2016

Strafrechters vinden het jammer dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie geen aanleiding ziet het alcoholslotprogramma (ASP) in het strafrecht onder te brengen. Onder bepaalde omstandigheden en in specifieke gevallen is een ASP een effectief middel om rijden onder invloed van alcohol tegen te gaan. Vandaag (6 oktober 2016) om 10.15 uur debatteert de Tweede Kamer over het alcoholslot.

Minister Van der Steur schrijft in een brief (tweedekamer.nl) aan de Tweede Kamer dat het ASP onderbrengen in het strafrecht ‘te weinig meerwaarde’ heeft. De aanleiding voor de brief zijn uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State in 2015 die bepalen dat mensen niet dubbel mogen worden gestraft voor dronken achter het stuur stappen (zie ook 7 vragen en antwoorden over het alcoholslot). Soms kregen mensen namelijk een ASP als bestuurlijke maatregel (dus zonder tussenkomst van de rechter) opgelegd, en moesten daarnaast ook voor de strafrechter verschijnen. De wet zegt echter dat mensen niet voor hetzelfde feit 2 keer veroordeeld mogen worden. Om die reden heeft de minister nu gekeken of het ASP in het strafrecht kan worden opgenomen. Dit zou in de plaats komen van de bestuurlijke maatregel. De rechter krijgt het er dan in zijn gereedschapskist bij als mogelijk op te leggen straf (naast onder meer de boete, gevangenis- of taakstraf).

Te weinig meerwaarde

Strafrechtboek, ingezoomd

De minister concludeert in zijn brief dat ‘het onderbrengen van het ASP in het strafrecht te weinig meerwaarde biedt naast het bestaande instrumentarium om rijden onder invloed aan te pakken’. Als motivering geeft de minister onder meer aan dat de verwachting is dat als het ASP wordt ondergebracht in het strafrecht, dit leidt tot het minder toepassen van het middel, omdat de rechter ook over andere sancties beschikt. Eerder liet het kabinet de Kamer al weten dat fabrikanten van het alcoholslot voldoende afname moeten hebben om alcoholsloten tegen een redelijke prijs te kunnen leveren. In de oude situatie werd het alcoholslot 3.000 keer per jaar opgelegd, in de nieuwe situatie zou dat 1.100 keer zijn. In de brief zegt de minister dat nader onderzoek nodig is om te bekijken of aanpassing van de grens van het alcoholpromillage (nu 1,8), leidt tot een ruimere toepassing van het ASP. Dat dit het geval is, is wel de verwachting. 'Hoe groot dit effect is, vergt nader onderzoek', aldus de minister in zijn brief.  

Effectief middel

Michiel de Ridder, rechter en voorzitter van het landelijk overlegorgaan van strafrechters: ‘De Rechtspraak treedt vanzelfsprekend niet in de vraag of een bepaald middel in het strafrecht moet worden opgenomen – dat is aan de wetgever. Ook is het aan de wetgever om te bepalen of de kosten opwegen tegen de baten. Strafrechters vinden wél dat het alcoholslot een effectief middel kan zijn bij het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Een alcoholslot verruimt de mogelijkheden voor de rechter. Dat biedt hem  meer mogelijkheden om maatwerk te leveren.’

Uitspraken