Senaat akkoord met digitale processtukken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Senaat akkoord met digitale processtukken
Den Haag, 17 februari 2016

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Digitale processtukken Strafvordering. Door wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten krijgt het gebruik van digitale processtukken in het strafproces een wettelijke basis. Hiermee komt het volledig digitaal werken binnen de strafrechtketen een stap dichterbij.

Digitale rechtspraak

Met het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om processtukken elektronisch te gebruiken, vastgelegd. Ook wordt bijvoorbeeld het elektronisch ondertekenen van processtukken geregeld, net als de digitale aangifte. De Raad voor de rechtspraak adviseerde (pdf, 38,8 KB) eerder over het wetsvoorstel en onderschreef toen het belang van digitale voorzieningen.

De Rechtspraak bereidt zich met het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) voor op een toekomst waarin alles rondom de mondelinge behandeling  digitaal verloopt.  Voor zaken in civiel recht en bestuursrecht ligt de benodigde wetgeving nu bij de Eerste Kamer. Een half jaar nadat het parlement de wetgeving heeft aangenomen, wordt digitaal procederen voor professionele partijen verplicht. In het strafrecht zijn betrokken partijen (Rechtspraak, Openbaar Ministerie, advocatuur) in het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen druk bezig zaken efficiënter te laten verlopen, onder meer door digitaal stukken uit te wisselen in plaats van op papier.

Gerechtsdeurwaarders

De senaat stemde gisteren ook in met het wetsvoorstel Verbetering functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Dit moet leiden tot meer kwaliteit binnen deze beroepsgroep, onder andere door beter toezicht en de oprichting van een openbaar register voor gerechtsdeurwaarders. Ook over dit wetsvoorstel bracht de Raad voor de rechtspraak eerder een wetgevingsadvies (pdf, 59,4 KB) uit.

Beide wetsvoorstellen zijn als hamerstuk, zonder beraadslaging en zonder stemming, afgedaan.

Uitspraken