Internetconsultatie van start voor wetsvoorstel Netherlands Commercial Court

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Internetconsultatie van start voor wetsvoorstel Netherlands Commercial Court
Den Haag , 16 december 2016

De fase waarin kan worden gereageerd op de wetswijzigingen die de Netherlands Commercial Court (NCC) mogelijk maken, is gestart. De NCC, waarin deskundig en efficiënt in grote internationale handelsgeschillen wordt beslist, start zodra de noodzakelijke wetgeving is aangenomen.

Wetgeving is onder andere nodig omdat het volgens de huidige wet niet mogelijk is in het Engels uitspraak te doen. De minister van Veiligheid en Justitie doet de wetgeving nu in internetconsultatie. Dit biedt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gelegenheid om, voorafgaand aan de indiening bij het parlement, te reageren op het wetsvoorstel en zo bij te dragen aan de kwaliteit van de wetgeving.

De Netherlands Commercial Court (NCC) is een initiatief van de Rechtspraak. Een verkenning toonde aan dat deze voorziening in een behoefte van bedrijven voorziet en bijdraagt aan het ondernemingsklimaat in Nederland. Grote handelsgeschillen worden steeds minder vaak bij reguliere Nederlandse gerechten aangemeld, maar bij dergelijke commercial courts in het buitenland. De genoemde verkenning toonde ook aan dat de Nederlandse regels voor gerechtelijke procedures bij uitstek geschikt zijn om dit soort zaken efficiënt te kunnen doen. De Rechtspraak presenteerde begin dit jaar een plan tot oprichting van de NCC.

De NCC wordt ingericht bij de rechtbank en bij het gerechtshof in Amsterdam. Zowel de zaken in eerste aanleg als in hoger beroep vinden plaats in het gebouw van het Hof van Amsterdam. Het gaat hierbij alleen om zaken waarbij beide partijen kiezen voor behandeling door de NCC. De NCC is budgetneutraal. De kosten die ermee zijn gemoeid worden betaald uit de tarieven die partijen moeten betalen voor de behandeling van hun zaak.

Uitspraken