Laden...

Per 1 april limiet aan lengte processtukken bij de civiele afdelingen gerechtshoven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Per 1 april limiet aan lengte processtukken bij de civiele afdelingen gerechtshoven
Den Haag, 18 december 2020
Met ingang van 1 april 2021 bevatten de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven limieten voor het aantal bladzijden van processtukken.

Het aantal pagina’s verschilt per soort processtuk. Een overzicht:

Soort processtukLimiet in pagina's
memorie van grieven en van antwoord25
memorie van grieven en van antwoord in incidenteel hoger beroep15
overige memories
15
beroepschrift en verweerschrift25
beroepschrift en verweerschrift in incidenteel hoger beroep15
overige processtukken in verzoekschriftprocedures15

In geval van juridische of feitelijke complexiteit kan een partij het gerechtshof verzoeken om een processtuk van grotere omvang te mogen indienen, waarop zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de belangen van partijen zal worden beslist.

Beheersbaar

De limieten worden ingevoerd om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Door steeds grotere processtukken neemt de behandeltijd per zaak toe, wat leidt tot druk op doorlooptijden. Verder hebben te lange processtukken ongewenste gevolgen voor partijen, raadsheer én advocaat. De raadsheer en advocaat van de wederpartij zijn te veel tijd kwijt met het lezen en doorgronden van een te lang processtuk. Het risico bestaat dat het gerechtshof belangrijke details over het hoofd ziet of de stukken anders uitlegt dan partijen. Het beginsel van hoor en wederhoor komt onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan de reactie op een te lang processtuk. Kernachtige processtukken zijn daarom in het belang van een tijdige, zorgvuldige rechtspraak en van allen die daarbij betrokken zijn.

Toegelicht

Limieten zijn in het buitenland niet onbekend. Zo hanteert het Hof van Justitie van de Europese Unie al jaren beperkingen in de omvang van de processtukken. De invoering van de nieuwe regels is eerder dit jaar toegelicht in het dekenberaad.

Hieronder de procesreglementen zoals deze zullen luiden per 1 april 2021:

Bekijk hier het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (pdf, 380,4 KB).

Bekijk hier het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (pdf, 690 KB).

Uitspraken