Personeelsbijeenkomsten over Meerjarenplan Rechtspraak in verschillende sferen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Personeelsbijeenkomsten over Meerjarenplan Rechtspraak in verschillende sferen
Zwolle/''s Hertogenbosch/Den Haag, 04 september 2015

De eerste 3 personeelsbijeenkomsten over het Meerjarenplan Rechtspraak zijn gisteren in een uiteenlopende sfeer verlopen. De bijeenkomst in Zwolle verliep emotioneel, in 's-Hertogenbosch en Den Haag verliepen ze rustiger. Maandag is er nog een vierde bijeenkomst in Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomsten gaven steeds twee leden van de Raad voor de rechtspraak, voorzitter Frits Bakker en Peter Arnoldus, en een lid van het dagelijks bestuur van de Presidentenvergadering, aan personeel tekst en uitleg. In het Meerjarenplan Rechtspraak, dat maandag 31 augustus als voorgenomen besluit is gepresenteerd, geeft de Rechtspraak aan welke maatregelen nodig zijn om tegelijkertijd de werkdruk van rechters te kunnen verlichten, procedures te moderniseren en financieel gezond te blijven.

Bezuiniging

Het kabinet-Rutte II heeft de Rechtspraak een bezuiniging opgelegd die vanaf 2016 effectief wordt. De Rechtspraak heeft voor een flink deel van deze bezuiniging in het MJP dekking gevonden. Voor de resterende tekorten wil de Rechtspraak een oplossing vinden tijdens de komende prijsonderhandelingen met de minister van Veiligheid en Justitie voor de periode 2017-2019. De Rechtspraak doet met het MJP het maximaal haalbare. Centrale gedachte in het plan is 'investeren in mensen, niet in gebouwen'. Bezuinigd wordt op huisvesting en bedrijfsvoering, geïnvesteerd in kwaliteit.

Emotioneel

In Zwolle verliep de bijeenkomst emotioneel. Directe aanleiding daarvoor is dat de locaties in Almelo (onderdeel van de rechtbank Overijssel), Lelystad (rechtbank Midden-Nederland) en Assen (rechtbank Noord-Nederland) volgens de plannen een deel van hun zaakspakket verliezen. Ook doet het pijn dat dat als gevolg daarvan in deze plaatsen nog maar een beperkt aantal flexibele werkplekken over blijven. De kantoorlocaties van de rechtbanken Overijssel, Midden-Nederland en Noord-Nederland worden volgens het MJP geconcentreerd in respectievelijk Zwolle, Utrecht en Groningen/Leeuwarden. De bijeenkomsten in 's-Hertogenbosch en Den Haag verliepen rustiger. De plannen konden daar overwegend op instemming rekenen. 

Vervolg

Maandagmorgen (7 september) is er nog een personeelsbijeenkomst in het hof Amsterdam. Dinsdag 8 september praten de Raad en de presidenten over de bevindingen opgedaan tijdens de rondgang in het land.

Meest gelezen berichten