Raad: Verplichting scholen criminele jongeren plek te geven heeft toegevoegde waarde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad: Verplichting scholen criminele jongeren plek te geven heeft toegevoegde waarde
Den Haag, 05 december 2013

De verplichting voor scholen om jongeren op te nemen die ter beschikking worden gesteld aan het onderwijs, is een goede aanvulling op het arsenaal dat er al is om criminele jongeren op het rechte pad te krijgen.

Dat staat in een wetgevingsadvies (pdf, 96,1 KB) van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van het wetsvoorstel dat voorziet in de invoering van de maatregel ‘ter beschikkingstelling aan het onderwijs’ (tbo-maatregel).

Verplichting

Er is voor jongeren al een onderwijsverplichting. Bovendien kan het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Het wetsvoorstel dat er nu ligt verplicht scholen en onderwijsinstellingen jongeren die door de rechter een tbo-maatregel krijgen opgelegd, daadwerkelijk een plek te geven. De Raad onderschrijft het uitgangspunt van het wetsvoorstel dat het succesvol afronden van een opleiding bijdraagt aan de mogelijkheid voor jongeren om aansluiting te vinden bij de samenleving.

Diagnose en uitvoering

De Raad wijst in zijn advies op het belang van een goede diagnose voordat de maatregel wordt opgelegd (vaak gaat het om jongeren met een licht verstandelijke beperking) en aansluitend op een voortvarende en betrouwbare uitvoering van het traject dat wordt uitgestippeld. De onderwijsinstellingen die met de jongeren te maken krijgen, moeten goed en intensief samenwerken met de (jeugd)reclassering. De Raad vreest dat als dit niet gebeurt, ‘de maatregel een dode letter in de wet zal worden’.    

Jeugdstrafrecht

De tbo-maatregel kan volgens het voorstel worden opgelegd aan jeugdigen en jongvolwassenen – na invoering van het adolescentenstrafrecht tot 23 jaar – op wie het jeugdstrafrecht wordt toegepast. Dit betekent dat de maatregel niet geldt voor 18-plussers die volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht (volgens het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht kan de rechter voor verdachten in de leeftijdscategorie 18-23 jaar kiezen of zij volgens jeugd- of volwassenstrafrecht worden berecht; het wetsvoorstel is door het parlement aangenomen en treedt 1 april 2014 in werking).

De Raad denkt dat de tbo-maatregel ook zinvol kan zijn voor jongvolwassenen die volgens het volwassenstrafrecht worden berecht. Hij geeft het kabinet mee te bezien of de tbo-maatregel ook voor hen kan worden ingevoerd.    

Uitspraken

Meest gelezen berichten