Laden...

Raad positief over maatwerk bij disciplinaire maatregelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad positief over maatwerk bij disciplinaire maatregelen
Den Haag, 18 juli 2013

De Rechtspraak vindt het positief dat er meer maatregelen komen om voor het leven benoemde rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen. De Raad voor de rechtspraak, die enkele jaren geleden al om een dergelijke uitbreiding had gevraagd, adviseert wel de maatregelen in het wetsvoorstel ‘Uitbreiding maatregelen rechterlijke macht’ op enkele onderdelen aan te passen. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van dit wetsvoorstel. Het advies is vandaag gepubliceerd.

De maatregelen die de rechterlijke organisatie kan treffen als rechters slecht functioneren of ongeoorloofd gedrag vertonen, zijn nu zeer beperkt. Dat levert geen acute problemen op, maar mogelijkheden om adequaat op te treden moeten wel voorhanden zijn, vindt de Raad.

Waarschuwing of ontslag

Rechtbankpresidenten kunnen een rechter nu een mondelinge waarschuwing geven of overplaatsen binnen het gerecht. Vraagt ernstig wangedrag om een disciplinaire maatregel, dan kan een schriftelijke waarschuwing volgen, of ontslag. Een tussenweg is er niet. Dit wordt als te beperkt ervaren: een schriftelijke waarschuwing is een relatief lichte sanctie, ontslag is heel zwaar.

Ook schorsing

In het wetsvoorstel wordt aan de ordemaatregelen toegevoegd dat een rechter in bijzondere omstandigheden overgeplaatst kan worden naar een ander gerecht en dat de bezoldiging stop wordt gezet als hij om bepaalde redenen geen werk kan verrichten. Als nieuwe disciplinaire maatregelen worden voorgesteld een schriftelijke berisping (in plaats van de waarschuwing) en een schorsing, voordat ontslag aan de orde is. De Raad is blij met die verruiming, maar vindt de voorgestelde schorsing van een jaar te lang. Dat zou maximaal drie maanden moeten zijn. De Hoge Raad – die de straf oplegt – zou per geval moeten bepalen of het salaris al dan niet wordt doorbetaald, aldus het advies.

Omslachtig

Een andere vorm van schorsing, bedoeld om een rechter alvast naar huis te sturen in afwachting van zeer waarschijnlijk ontslag, bestond al. Het duurt echter even voordat de Hoge Raad daar een besluit over heeft genomen. De minister stelt daarom toevoeging van snel toepasbare ‘buitenfunctiestelling’ voor, te nemen door een bijzondere kamer van een ander gerecht. De Raad vindt die extra maatregel onnodig omslachtig en kiest er liever voor de Hoge Raad zo nodig om een spoedprocedure te vragen, waardoor een rechter al na twee weken geschorst kan worden.

Nevenfuncties

Het wetsvoorstel suggereert ten slotte dat rechters ontslagen kunnen worden als ze verzuimen nevenfuncties te melden bij het gerechtsbestuur. De melding daarvan en publicatie op rechtspraak.nl is wettelijk verplicht. Onmiddellijk ontslag gaat de raad echter te ver. Dat zou pas moeten volgen als een rechter na herhaaldelijk aandringen weigert opening van zaken te geven.

Zie ook: Rechtspraak positief over passend straffen rechters

Uitspraken