Raad voor de rechtspraak: risico’s aan nieuwe Jeugdwet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Raad voor de rechtspraak: risico’s aan nieuwe Jeugdwet
Den Haag, 23 november 2012

De nieuwe Jeugdwet die het kabinet wil invoeren, brengt risico’s met zich mee. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies (pdf, 209,2 KB). Het wetsvoorstel maakt gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg, zowel vrijwillig als gedwongen. De Raad onderschrijft het idee dat samenhangend lokaal beleid mogelijkheden biedt om problemen bij jongeren te voorkomen en aan te pakken. Maar goede en tijdige uitvoering van rechterlijke uitspraken is in de nieuwe wet niet gewaarborgd en ook de rechtsbescherming is onvoldoende geregeld, stelt de Raad

Toejuichen

Door alle hulp, zorg en ondersteuning voor jongeren en hun ouders te decentraliseren en bij de gemeenten onder te brengen, hoopt het kabinet te bevorderen dat elk kind zorg op maat krijgt, waarbij alle mogelijke gemeentelijke voorzieningen ingezet kunnen worden. De Raad denkt dat die integrale jeugdzorg veel mogelijkheden biedt, zolang het om vrijwillige hulp en begeleiding gaat. Bovendien juicht de Raad een aantal nieuwe regelingen toe, zoals de introductie van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg.

Risico’s

De Raad ziet echter ook grote risico’s, vooral als het gaat om gedwongen hulp in gezinnen en begeleiding van jongeren. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat door de rechter opgelegde maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering snel en goed worden uitgevoerd. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn onvoldoende gewaarborgd in het wetsvoorstel. Gemeenten krijgen veel vrijheid bij het bepalen van het beleid en de besteding van hun financiële middelen en ze beschikken niet allemaal over dezelfde faciliteiten. Het is daarnaast maar de vraag of overal voldoende mogelijkheden zijn om jongeren op te vangen die speciale zorg nodig hebben vanwege beperkingen of psychiatrische problematiek .

De Raad adviseert dan ook het wetsvoorstel niet in zijn huidige vorm aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Uitspraken

Meest gelezen berichten