Laden...

Rechters: ondergrens goede rechtspleging bereikt

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechters: ondergrens goede rechtspleging bereikt
Den Haag, 28 juni 2016
De ondergrens van goede rechtspraak is bereikt. Dat stelt een groep verontruste rechters in een petitie (pdf, 167,6 KB) die vandaag aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie is uitgereikt.

In de petitie uiten de rechters, verenigd in de beweging Tegenlicht, hun zorgen over de staat waarin de Rechtspraak verkeert. Volgens de rechters, die eerder een enquête uitzetten onder collega's, zijn onder druk van de bezuinigingen efficiency, schaalvergroting en standaardisatie te ver doorgeslagen. Aan de enquête (pdf, 822,3 KB) deden circa 860 rechters (1 op de 3) mee; de zorgen die de Tegenlicht-rechters hebben, bleken breed te worden gedeeld in de organisatie. 

Loskoppeling begroting

Petitie wordt aangeboden aan Judith Sminkels (D66), Jeroen Recourt (PvdA, tevens voorzitter van de Vaste Kamercommissie V en J)
De petitie wordt uitgereikt. V.l.n.r.: Judith Sminkels (D66), Jeroen Recourt (PvdA, tevens voorzitter van de Vaste Kamercommissie V en J) en de rechters Astrid Creutzberg, Marcel Slootweg en Anja van Holten

Concreet vragen de Tegenlicht-rechters aan de leden van de Tweede Kamer om 2 dingen. In de eerste plaats zijn dat voldoende financiële middelen. Dat moet rechters op korte termijn in staat stellen te voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan rechtspraak. In de tweede plaats vragen ze - meer principieel van aard - om loskoppeling van de begroting van de Rechtspraak van die van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In plaats hiervan zou de Rechtspraakbegroting rechtstreeks bij het parlement moeten worden neergelegd. In de Wet op de rechterlijke organisatie staat ook dat de financiering op objectieve wijze moet plaatsvinden: de Rechtspraak moet zoveel geld krijgen als nodig is om goed en tijdig recht te kunnen spreken. 

Onderbouwing

Ter ondersteuning van dit pleidooi werden aan de petitie 2 artikelen bijgevoegd: een recent in NJB (pdf, 231,7 KB) gepubliceerd artikel van Kees Sterk en Frans van Dijk (respectievelijk lid en directeur van de Raad voor de rechtspraak) en een eveneens recent gepubliceerd artikel van hoogleraar Paul Bovend’Eert in Ars Aequi (pdf, 69,8 KB). In deze artikelen wordt eveneens gepleit voor het uit de politieke arena halen van de financiering van Rechtspraak. Ook Frits Bakker, voorzitter van de Raad, stak dit pleidooi af in het Jaarverslag 2015 (jaarverslagrechtspraak.nl).

Uitspraken