Rechters voorzichtig met verzoeken Turkije

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechters voorzichtig met verzoeken Turkije
Den Haag, 21 juli 2016

De onzekere situatie in Turkije zorgt voor ongerustheid onder Nederlandse rechters. Een aantal van hen heeft besloten Turkse verzoeken om rechtshulp of uitlevering van mensen uit te stellen of – waar dat voorheen misschien niet nodig leek – op zitting te laten komen.

Rechtsstaat

Rechters worden geconfronteerd met berichten dat sinds de mislukte staatsgreep in Turkije op grote schaal mensen worden opgepakt of uit hun functie ontheven. Dat laatste geldt ook voor bijna 3.000 rechters en officieren van justitie. De onzekerheid over de naleving van principes van de rechtsstaat brengt Nederlandse rechters ertoe extra voorzichtig te zijn. 

Begrip

De Raad voor de rechtspraak, die veel vragen krijgt over de gang van zaken, heeft begrip voor de zorgen die onder rechters leven en kan zich voorstellen dat zij Turkse verzoeken om rechtshulp of uitlevering zeer zorgvuldig beoordelen, met inachtneming vanzelfsprekend van de geldende wetten en verdragen. De Raad heeft overigens geen bemoeienis met rechterlijke uitspraken. Het is aan individuele rechters te beslissen over uitlevering of rechtshulp aan Turkije, en dat oordeel goed te motiveren.

Uitspraken

Meest gelezen berichten