Rechtspraak: permanente dialoog over toekomst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak: permanente dialoog over toekomst
Den Haag, 21 april 2017

Hoe kunnen rechters ook in 2030 en daarna hun belangrijke taken in de samenleving vervullen? De Rechtspraak gaat zich via structurele scenarioplanning oriënteren op wat mogelijk in de toekomst van rechters  wordt verwacht. Dit is neergelegd in het rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat (pdf, 1,1 MB).

De wereld en de Nederlandse samenleving zijn door politieke en technologische ontwikkelingen volop in beweging. Welke kant het precies opgaat is voor niemand duidelijk, maar dát de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de rol van rechtspraak in de samenleving staat buiten kijf.

Projectgroep

Christa Wiertz

Een projectgroep onder voorzitterschap van Christa Wiertz, president van de rechtbank Oost-Brabant, boog zich het afgelopen jaar over de vraag hoe de Rechtspraak kan voorkomen dat zij wordt overvallen door mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Christa Wiertz: ‘We hebben aan de hand van gesprekken met bijna 40 opinieleiders en deskundigen een aantal scenario’s in kaart gebracht. Dat zijn  fictieve beschrijvingen aan de hand waarvan we de toekomstige rol van de rechter kunnen invullen. Bijvoorbeeld: Als burgers hun vertrouwen in instituties verliezen, is dat een ander scenario dan wanneer dat juist niet zo is. Of: als er na het Verenigd Koninkrijk nog meer landen de Europese Unie verlaten, is dat een andere wereld dan wanneer de EU juist bij elkaar blijft. Zo hebben we de toekomst als het ware verkend en steeds gekeken welke rol de Rechtspraak daarin speelt. Uitgangspunt is dat rechters ook straks zorgen voor snelle en deskundige berechting van conflicten en dat zij zorgen voor de vertaalslag van wetten naar de praktijk. Ook bewaken zij in de toekomst uiteraard dat fundamentele rechten van burgers niet worden geschonden.’

Gesprek

De presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak hebben met instemming kennis genomen van de aanbevelingen in het rapport. Die komen erop neer dat er een permanente dialoog plaatsvindt in de organisatie over de richting waarin de maatschappij zich begeeft, om daarop - indien nodig - in te kunnen spelen. Een aanbeveling is ook om steeds in gesprek te blijven met externe partijen. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en lid van de projectgroep, daarover: ‘Bijna alle organisaties, overheden en bedrijven zijn bezig met toekomstverkenning. Het is nuttig om van elkaar te horen en leren. En wellicht is het mogelijk de krachten te bundelen om de rechtsstaat te versterken.’  

Uitspraken

Meest gelezen berichten