Laden...

Rechtspraak stelt in overleg met KBvG en NOvA een model oproepingsbericht vast

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak stelt in overleg met KBvG en NOvA een model oproepingsbericht vast
Den Haag, 01 februari 2017

 

De Rechtspraak stelt een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 nieuw Rv. Dit model komt tot stand in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten. Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).

Procedure starten: 2 manieren

Illustratieve afbeelding van een tablet

In de nieuwe civiele vorderingsprocedure kan de eisende partij op 2 manieren een zaak starten. Hij kan eerst via Mijn Rechtspraak de procesinleiding indienen bij de rechtbank en daarna het oproepingsbericht van de rechtbank (laten) bezorgen bij de verwerende partij (artikel 112 nieuw Rv). Hij kan ook eerst de deurwaarder een oproepingsbericht, met procesinleiding, laten bezorgen bij de verwerende partij (artikel 113 nieuw Rv). De zaak brengt hij dan daarna aan bij de rechtbank.

 

Model oproepingsbericht met procesinleiding

In de modellen die worden ontwikkeld is de procesinleiding geïntegreerd in het oproepingsbericht (artikel 4 lid 3 Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, met toelichting). De modellen voorkomen dat het oproepingsbericht van de deurwaarder verschilt van het oproepingsbericht van de rechtbank, of dat verschillende deurwaarders met verschillende oproepingsberichten werken.

De Rechtspraak stelt, na vaststelling, de modellen als Word-document beschikbaar.

Meer informatie over de nieuwe civiele vorderingsprocedure en de lopende pre-pilot

Uitspraken