Rechtspraak wil snel gesprek met minister

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak wil snel gesprek met minister
Den Haag, 18 september 2015

De Rechtspraak wil snel een gesprek met minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Aanleiding is de motie die gisteravond door de Tweede Kamer werd aangenomen met de strekking dat er meer tijd moet worden genomen voor besluitvorming over het toekomstplan dat de Rechtspraak opstelde. De presidenten en de Raad voor de rechtspraak praten op 28 september verder over de besluitvorming rond dit plan.

‘Als we pas later dan gepland van start kunnen gaan met de uitvoering van ons Meerjarenplan, is het gevolg dat onze financiële situatie nog zorgelijker wordt’, zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Uit de dinsdag ingediende begroting blijkt dat de Rechtspraak volgend jaar 32 miljoen euro in het rood gaat. En de tekorten voor de jaren daarna lopen verder op. Eerder kondigde de Rechtspraak al aan hierover in gesprek te gaan met de minister tijdens de prijsafspraken die moeten worden gemaakt voor de periode 2017-2019. ‘Van onze kant doen we het maximaal haalbare’, zegt Bakker. ‘De financiële onderbouwing van onze plannen dreigt nu weg te vallen. Daarover willen we op korte termijn in gesprek met de minister.’

Urgent

Met het voorgenomen Meerjarenplan, vastgesteld door de presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak, geeft de Rechtspraak antwoord op 3 urgente kwesties: er moet worden bezuinigd als gevolg van een taakstelling van het kabinet van 8,9 procent, het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie vraagt om investeringen en de werkdruk van rechters moet worden teruggedrongen. Gevolg van het MJP zou zijn dat op 7 locaties (Assen, Almelo, Alkmaar, Zutphen, Maastricht, Lelystad en Dordrecht) niet meer alle rechtszaken zouden worden gehouden. Hierdoor zou op huisvesting en bedrijfsvoering kunnen worden bezuinigd en geld vrijkomen om te investeren in mensen en kwaliteit.

Inzicht

In de motie staan 3 overwegingen om meer tijd te nemen: eerst moet er meer inzicht zijn in de gevolgen van de Wet herziening gerechtelijk kaart, die 1 januari 2013 van kracht werd. Hierdoor werd het aantal rechtbanken verminderd van 19 naar 11. Ook moeten de gevolgen voor de regio’s waar het aanbod aan rechtszaken vermindert in kaart zijn gebracht, aldus de motie. Ten derde wordt erin gesteld dat lokale overheden tijd en ruimte moeten krijgen voor het ontwikkelen van alternatieve plannen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten