Rechtspraaklezing 2015 door Janneke Gerards

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraaklezing 2015 door Janneke Gerards
Den Haag, 26 augustus 2015

Janneke Gerards, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag, houdt dit jaar tijdens de Dag van de Rechtspraak (donderdag 10 september) de jaarlijkse Rechtspraaklezing. De Dag van de Rechtspraak valt in de Week van de Rechtspraak (7-11 september). Het thema dit jaar is De keuze tussen veiligheid en vrijheid.

Traditie

De Rechtspraaklezing is inmiddels een traditie. Sinds 2006 vraagt de Rechtspraak een prominent om zijn of haar licht te laten schijnen op een bepaald thema. Vorig jaar sprak Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken en voormalig topman van Akzo Nobel over de economische waarde van Rechtspraak. Het jaar daarvoor hield opiniemaker Paul Schnabel, ex-directeur van het SCP, een lezing over de kwaliteit van rechtspraak. In 2012 verwerkte wetenschapper Paul Frissen een onderzoek van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur naar de reputatie van rechtspraak in een lezing.

Dilemma's

Janneke Gerards licht vast een tipje van de sluier op. 'Als je over het dilemma tussen de grondrechten veiligheid en vrijheid gaat nadenken, duikelt het ene dilemma over het andere heen. Er komen steeds weer nieuwe vragen op. Tussen vrijheid en veiligheid bestaat dus niet zomaar een spanningsveld – ik noem het eerder een spanningsmoeras. Veel vragen zijn niet te beantwoorden, zoals de vraag of het zin heeft om objectieve veiligheidsrisico's te bestrijden als we ons daardoor helemaal niet veiliger gaan voelen. Toch ontkomen rechters er niet aan om zich in het moeras te begeven, zij moeten immers in concrete gevallen beslissingen nemen. In mijn lezing op 10 september probeer ik een aanzet te geven die rechters kan helpen bij het maken van afwegingen en bij het beoordelen van afwegingen van anderen.’

 

Meest gelezen berichten