Laden...

Rechtspraak ziet regeerakkoord als stap naar sterkere rechtsstaat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak ziet regeerakkoord als stap naar sterkere rechtsstaat
Den Haag, 15 december 2021

De Raad voor de rechtspraak is positief over de aandacht voor het versterken van de democratische rechtsorde in het regeerakkoord. Zo wil het nieuwe kabinet onder meer de toegang tot het recht vergroten door griffierechten te verlagen en de sociale advocatuur te versterken. Ook is de Rechtspraak blij dat er ingezet blijft worden op maatschappelijk effectieve rechtspraak, met initiatieven zoals wijkrechtspraak die zorgen voor laagdrempelige toegang tot de rechter. Hetzelfde geldt voor het voornemen van het nieuwe kabinet om wetten meer te beoordelen op eenvoud, menselijke maat en uitvoering.

Recht halen

Henk Naves, voorzitter Raad voor de rechtspraak

Henk Naves, voorzitter van de Raad van de rechtspraak: 'Het is goed dat er na lange onderhandelingen een regeerakkoord ligt met daarin ook veel aandacht voor het versterken van onze rechtsstaat. Extra geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand en het verlagen van de griffierechten zorgt ervoor dat mensen minder financiële drempels ervaren als zij hun recht willen halen. Punten die de Rechtspraak eerder bij de afzonderlijke informateurs onder de aandacht bracht.' Naves is ook positief over het voornemen van het nieuwe kabinet om het door de rechter toetsen van wetten aan de Grondwet mogelijk te maken, iets waar de Rechtspraak al langer voor pleit. 'Dat er in het regeerakkoord geen voorstellen staan over het beperken van de bewegingsruimte die een rechter bij het nemen van een beslissing heeft, vind ik ook bemoedigend. Daarnaast ga ik ervan uit dat het nieuwe kabinet de dialoog over de verhouding tussen de staatsmachten en effecten van wetgeving blijft zoeken.' 

Stabiele begroting

In het regeerakkoord valt te lezen dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor de organisaties die binnen justitie (samen)werken. Ook in de Rechtspraak wordt extra geïnvesteerd. Henk Naves: ‘Daar zijn we natuurlijk blij mee. Om ons werk goed te kunnen doen, zijn investeringen ook hard nodig. In de komende periode moet blijken wat de concrete uitwerking gaat zijn. Een robuuste, stabiele financiële basis is nodig om extra rechters op te leiden om tijdige rechtspraak te kunnen bieden en mensen sneller duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomst van hun rechtszaak. Ook zijn investeringen noodzakelijk om met verdere digitalisering en innovatie de toegang tot de rechter te verbeteren. Verder is er in dit regeerakkoord veel aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De rechtszaken die hierop volgen worden steeds complexer en ook daar is extra geld voor nodig.’

Prijsbesprekingen

Met het regeerakkoord laat het nieuwe kabinet zien dat het oog heeft voor de noodzaak van een robuuste en stabiele begroting voor de Rechtspraak: ‘We gaan ervan uit dat het kabinet hier tijdens de aanstaande prijsbesprekingen, die om de 3 jaar worden gevoerd tussen de Raad voor de rechtspraak en de minister, concreet invulling aan geeft.’ 

Uitspraken