Registratie nevenfuncties van rechters op orde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Registratie nevenfuncties van rechters op orde
Den Haag, 21 maart 2013

Het register nevenfuncties op Rechtspraak.nl is bijgewerkt. Tv-programma Nieuwsuur en Het Financieele Dagblad constateerden vorige maand dat de registratie in een aantal gevallen niet klopte. Zij vergeleken daarvoor gegevens uit het register nevenfuncties met die uit andere openbare bronnen, zoals het handelsregister. De rechtbanken en gerechtshoven hebben de registratie onderzocht en waar nodig aangepast. 

Het onderzoek van de media gaf aanleiding om de registratie van 75 rechters nader te bekijken. De meesten van hen zijn rechter-plaatsvervanger (80 procent), voor wie het rechterschap niet de hoofdfunctie maar juist een nevenfunctie is. Sommigen van hen werden in de praktijk niet meer ingezet, maar stonden nog wel geregistreerd.

Vertrouwen

Frits Bakker, plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is tevreden met het feit dat het register nevenfuncties is bijgewerkt. “Het is volkomen terecht dat de journalistiek bericht over onvolkomenheden in het register. Ik heb eerder al gezegd dat fouten in het register niet bijdragen aan het vertrouwen in de Rechtspraak, ook al gaat het vaak om administratieve slordigheden. Het verheugt mij dat de gerechten zo snel actie hebben ondernomen en dat de registratie nu op orde is.”

Zorgvuldige registratie

Rechters wettelijk verplicht nevenfuncties op te geven. Bakker kan niet toezeggen dat het register in de toekomst geen fouten meer zal bevatten. “In het register staan de namen en nevenfuncties van duizenden rechters en rechter-plaatsvervangers. Ik kan niet uitsluiten dat daarbij een administratieve fout wordt gemaakt, of dat een wijziging nog niet is doorgevoerd op het moment van raadplegen. Wel zijn alle rechters zich zeer bewust van het belang van een zorgvuldige registratie, en zal de Rechtspraak zich inspannen om de kwaliteit van de registratie te bewaken.”

Geen verplichting

In een aantal gevallen die door de media zijn geconstateerd, bleek er geen verplichting tot registratie. Voorbeelden zijn het lidmaatschap (géén bestuursfunctie) van een vereniging en een eenmalige activiteit als gastdocent. In andere gevallen hadden rechters wel een wijziging in hun nevenfuncties opgegeven, maar bleek die nog niet administratief verwerkt. Tot slot bleek het in een enkel geval dat door de media was gesignaleerd niet om de juiste persoon te gaan, of betrof het niet een fout in het register van de Rechtspraak, maar een verkeerde vermelding in een ander openbaar register.

Docentschappen

De rechters die in het kader van dit onderzoek aangesproken zijn op de registratie van hun nevenfuncties, hebben allen bereidwillig meegewerkt om de registratie te verbeteren. Voorbeelden van nevenfuncties die ten onrechte niet waren opgegeven, zijn docentschappen, het redacteurschap van een juridische publicatie of een bestuursfunctie van een maatschappelijke organisatie. Er zijn door de rechtbanken en gerechtshoven geen gevallen geconstateerd waarin sprake was van een ongewenste of ongeoorloofde nevenfunctie, zoals het geven van betaald juridisch advies.

Wettelijke regeling

Sinds 1 januari 2013 is de al langer bestaande wettelijke regeling op enkele punten aangevuld. Alle noodzakelijke wijzigingen zijn nu doorgevoerd en vanaf 1 april is ook zichtbaar of men bezoldiging of een vergoeding ontvangt in verband met de vervulling van de nevenbetrekking.

Uitspraken

Meest gelezen berichten