'Toegang tot kantonrechter blijft gewaarborgd'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > 'Toegang tot kantonrechter blijft gewaarborgd'
Den Haag, 22 maart 2016

De angst bij sommige kantonrechters dat kwetsbare mensen straks geen toegang meer hebben tot de rechter, is onterecht. Dat zegt senior handelsrechter / raadsheer plaatsvervanger Patrick van Geloven, lid van de werkgroep Regie van het programma Kwaliteit en Innovatie.

Van Geloven reageert op het artikel dat zaterdag in NRC Handelsblad stond Bij de gewonemensenrechter. De NRC-verslaggever liep een week mee met Amsterdamse kantonrechters. Zij geven daarin te kennen er bang voor te zijn dat  kwetsbare mensen, de mensen die met een plastic zak met daarin hun administratie bij de rechter komen, straks niet meer hun verhaal kunnen doen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist in onder meer civiele zaken tot een bedrag van 25.000 euro, arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoopzaken. In het artikel stond onder meer de passage: 'Je moet voor onze vorm van rechtspraak niet de indruk gaan wekken dat die geheel digitaal zal worden. Dat kan namelijk niet, toegang tot de rechter is in essentie het recht om op de zitting je verhaal te mogen doen. Maar dan moet je daar wel de weg naartoe kunnen vinden, zonder al te veel drempels. Nu kan dat nog met een handgeschreven briefje - de griffie krijgt verweerschriften in alle soorten en maten. Of mondeling, via de rolzitting. Maar straks?'

Oproepingsbericht

Van Geloven verwijst naar de wetsteksten en de Memorie van Toelichting van de KEI-wetgeving. ‘Een natuurlijk persoon tegen wie een vordering is ingediend bij de kantonrechter, kan nooit bij verstek worden veroordeeld zonder dat hij weet dat een vordering tegen hem is ingesteld. Dat kan alleen nadat een deurwaarder een “oproepingsbericht” aan hem of haar kenbaar heeft gemaakt. In dat bericht staat straks ook dat mondeling verweer kan worden gevoerd. Precies zoals dat nu op de rolzitting gebeurt. Ook kunnen straks, als de persoon in kwestie geen rechtsbijstand heeft, papieren stukken worden ingediend als verweer. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, kan dus mondeling verweer worden gevoerd en kan de plastic tas met stukken mee naar de zitting.’

Drempel

Het enige verschil met nu is dat de zitting straks geen rolzitting meer heet, aldus Van Geloven. Ook de communicatie met mensen die niet digitaal communiceren, blijft langs papieren weg verlopen. ‘Voor partijen die moeite hebben hun standpunt op schrift te stellen of om andere redenen niet kiezen voor het op schrift stellen van hun verweer, blijft de drempel om verweer te voeren zo laag mogelijk. Als dat niet zo zou zijn, zou dat in strijd zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het artikel dat toegang tot de rechter garandeert.’

Uitspraken

Meest gelezen berichten