Laden...

Visitatie gerechten van start

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Visitatie gerechten van start
Den Haag, 23 januari 2018

De visitatie gerechten 2018 gaat vandaag officieel van start. Een onafhankelijke commissie gaat het komende jaar de zorg voor kwaliteit van de Rechtspraak evalueren.

Visitatiecommissie

De commissie die de visitatie gaat uitvoeren, is vandaag geïnstalleerd en staat onder leiding van de oud-politica Femke Halsema. De opdracht voor deze visitatiecommissie is neergelegd in een protocol (pdf, 462,5 KB). De onderwerpen van de visitatie zijn gekoppeld aan de speerpunten van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak, met als overkoepelend thema ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’.

Onderzoek

Het onderzoek zal onder andere bestaan uit een enquête onder alle medewerkers binnen de gerechten, een vragenlijst voor de gerechtsbestuurders en een bezoek aan de gerechten. De commissie zal naar verwachting begin 2019 haar rapport met aanbevelingen uitbrengen.

Verantwoording richting samenleving

Elke 4 jaar wordt er binnen de Rechtspraak een visitatie gehouden. Het doel van de visitatie is het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de Rechtspraak. De uitkomst vormt een verantwoording naar de samenleving.

Uitspraken