Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken

Achtergrond

De gang naar de rechter brengt voor rechtzoekenden kosten met zich mee. Eén van de kostenposten is het griffierecht, de kosten die het gerecht procesvoerende partijen in rekening brengt. Recent is een deel van de wetgeving omtrent het griffierecht gewijzigd met de per 1 november 2010 in werking getreden Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz). Deze wet vervangt de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz) in het civiele recht.

Dit onderzoek betreft een samenwerkingsverband tussen het WODC en de Raad voor de rechtspraak.

Evaluatie van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (en de reparatiewet griffierechten in burgerlijke zaken) naar aanleiding van een toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer d.d. 28 september 2010.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelstellingen omtrent het nieuwe griffierechtenstelsel voor burgerlijke zaken dat per 1 november 2010 is ingevoerd gerealiseerd? Wat zijn of waren de neveneffecten?

Aanpak

 • Analyse van gegevens van het WODC en de Raad voor de rechtspraak
 • Voorbereidende interviews met rechters, leden van de griffie, gerechtsdeurwaarders, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars.
 • Enquêtes houden onder:
  • Rechters (N=100)
  • Leden van de griffie (N=100)
  • Advocaten (N=100)
  • Deurwaarders (N=100)
  • Medewerkers Het Juridisch Loket (N=32)

De enquêtes zullen worden voorbereid aan de hand van verkennende gesprekken met rechters, leden van de griffie, advocaten, deurwaarders, medewerkers van Het Juridisch Loket en rechtsbijstandverzekeraars. Ingang hiervoor zijn de beroepsorganisaties en de Rvdr.

Uitvoering

WODC: R.M.V. van Os Msc & dr. M.T. Croes,
Raad voor de rechtspraak: drs. J. van der Schaaf

Status

Het onderzoek is eind 2012 gestart en wordt naar verwachting gepubliceerd in de herfst van 2014

         

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum