Laden...

Wetenschappelijk onderzoek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek

Zoekt u medewerking van de Rechtspraak voor uw onderzoek? Lees hoe u uw aanvraag doet.

 

Ruim 20 jaar onderzoek door de Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Waarom laat de Rechtspraak onderzoek doen?

Verbeteren rechtspraak in rechtszaal

Een rechter kan mensen op verschillende manieren benaderen in de rechtszaal. Bijvoorbeeld vriendelijk of streng. Hij kan zijn mening uitgebreid toelichten, of er kort over zijn. Wetenschappelijk onderzoek laat zien welke benadering van de rechter het meeste effect heeft op acceptatie van de uitspraak.

Aanbod rechtspraak aanpassen aan behoefte

De maatschappij verandert. Er ontstaan nieuwe (rechts)vragen. En nieuwe rechtszaken. Sommige rechtszaken zijn complex. Dan kan het handig zijn als een aantal rechters zich specialiseert. Met wetenschappelijk onderzoek kan de Rechtspraak vaststellen of er behoefte is aan gespecialiseerde rechters.

Organisatie Rechtspraak versterken

Hoe kan de Rechtspraak als organisatie beter functioneren? Helpt het invoeren van professionele standaarden? Is de organisatie gebaat bij een andere manier van bestuur? Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een goede en efficiënte Rechtspraak.

Belang aantonen Rechtspraak en maatschappij

Wetenschappelijk onderzoek kan antwoord geven op vragen als: wat is het belang van de Rechtspraak voor de economie? Wetenschappelijk onderzoek kan ook feiten en cijfers leveren voor politiek en regering.

 

  

Onderzoek in opdracht Raad voor de rechtspraak

 

Research memoranda

In de Research Memoranda staan de wetenschappelijke onderzoeksprojecten centraal die zijn uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. En in een enkel geval door medewerkers van de Raad zelf zijn uitgevoerd. De Research Memoranda vormen een medium voor de onderzoekers om verslag te doen van hun werk, ook in relatie tot hun vakgenoten.

 

Rechtstreeks

Rechtstreeks is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak en richt zich op de praktijk en de ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland. Het blad stelt zich ten doel wetenschappelijke inzichten en bijdragen aan het publieke debat over de rechtspraak ter kennis te brengen van iedereen die beroepsmatig bij de rechtspraak betrokken is.


Rechtspraak in cijfers

Hoeveel nieuwe rechtszaken komen er elk jaar binnen? Hoeveel mensen werken er in de Rechtspraak? Hoeveel uitspraken zijn er per jaar? De Rechtspraak beschrijft het in jaarlijkse rapportages en factsheets.

 

Working papers

De working papers betreffen onderzoeksverslagen over de achtergronden of (soms voorlopige) resultaten van onderzoek dat door medewerkers de Raad voor de rechtspraak wordt uitgevoerd. Deze papers informeren de geïnteresseerde lezer over “in company” onderzoek en beogen discussie over de inhoud ervan te stimuleren. Reacties op het gepubliceerde materiaal worden aangemoedigd en zeer op prijs gesteld.

Reacties kunnen worden gemaild aan de onderzoekers via het emailadres van de auteur van het paper.

ENGLISH

The working papers published here describe the background or (sometimes preliminary) results of research carried out by researchers of the Council for the Judiciary. They intend to inform interested readers about ongoing “in company” research and aim to encourage discussion about its contents. Reactions on the published materials are encouraged and would be highly appreciated.

You can contact the researchers by sending a message to the emailadress of the author as mentioned in the paper.

 

Lopende onderzoeksprojecten

 

Overige onderzoeksrapporten

       

Agenda voor Onderzoek, Ontwikkeling en Kennisdeling

Met de Agenda voor Onderzoek, Ontwikkeling en Kennisdeling (OOK) levert de Raad voor de rechtspraak een bijdrage aan de (wetenschappelijke) kennispositie van de Rechtspraak.
De huidige agenda staat in het teken van de inhoudelijke innovatie ambitie van de Rechtspraak en streeft daarmee nadrukkelijk ook naar Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak. Daarnaast blijft er aandacht voor de meer “traditionele” onderzoeksprojecten, zowel op statistisch, economisch als sociaal-wetenschappelijk gebied.
De agenda is geen statisch gegeven maar om een ‘dynamisch document’ dat periodiek zal worden aangepast en aangevuld.

Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting

Het Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak. Het blad richt zich op de theorie en de praktijk van de oplegging van straffen door de rechter. En daarmee op vragen als: hoe hoog zijn de straffen, hoe bepalen en motiveren rechters hun straffen, in hoeverre verschillen rechters onderling, zijn veranderingen op deze gebieden wenselijk en hoe die dan te bereiken?

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.