Evaluatie 'Nieuwe initiële opleiding'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Evaluatie 'Nieuwe initiële opleiding'

Evaluatie 'Nieuwe initiële opleiding'

Dit onderzoek sluit aan op de Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 waarin ‘deskundigheid’ een van de drie centrale doelstellingen is. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de nieuwe rechterlijke opleiding. In hoeverre slaagt de Rechtspraak er in om de doelstellingen van de nieuwe initiële opleiding te realiseren en wat zijn daarbij de belangrijkste succesfactoren en verbeterpunten? De daarop aansluitende vraag is: Kunnen de geïdentificeerde succesfactoren worden versterkt en hoe kan aan verbeterpunten invulling worden gegeven?
Het gaat om langlopend onderzoek waarbij allereerst een evaluatiekader zal worden ontwikkeld dat dient te resulteren in concrete onderwerpen en aandachtspunten voor de Opleidingsvisitatie in 2015 (deze visitatie richt zich op permanente educatie en op de initiële opleiding). Voorts maakt een eindevaluatie in 2018 onderdeel uit van het onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia, onder leiding van Natasha Stroeker themamanager Arbeidsmarkt en Onderwijs.

       

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum