Evaluatie pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Evaluatie pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige

Evaluatie pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige

In de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt, bij wijze van pilot, bij het benoemen van een bijzonder curator om de belangen van een minderjarige te behartigen, een psycholoog of orthopedagoog (hierna: kindercoach) als zodanig aangesteld. Gebruikelijk is dat een advocaat de functie vervult. De veronderstelling is dat dit het welzijn van de minderjarige in kwestie bevordert en de kindercoach tevens de rechter beter kan adviseren. Dit komt daarmee ook ten goede aan de deskundigheid van de rechter.

Het evaluatie-onderzoek van deze pilot moet antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:

  • Procesevaluatie: Op welke wijze is de pilot Kindercoach vormgegeven, aan welke logistieke en organisatorische randvoorwaarden moest daarbij voldaan zijn, en wat zijn de succes- en faalfactoren met betrekking tot de uitvoering van de pilot?
  • Effectevaluatie: Leidt de inzet van een psycholoog of orthopedagoog als bijzondere curator in vergelijking met de inzet van reguliere curatoren tot beter geïnformeerde rechters en tot een vergroot welzijn van het kind in kwestie?
    Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut van Montfoort, onder leiding van Marije Valenkamp.
       

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum