Experimenteren deskundigheidsbevordering ICT

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Experimenteren deskundigheidsbevordering ICT

Experimenten deskundigheidsbevordering ICT

De afgelopen tien jaren hebben zich ongekende ontwikkelingen aangediend op het terrein van informatie- en communicatietechnologie met grote consequenties, ook juridische. De informatierevolutie heeft betrekking op tal van aspecten aangaande de rechtsbetrekkingen tussen individuen en rechtspersonen en raakt daarnaast aan belangrijke vrijheden en rechten. Denk in dit verband aan zaken als intellectueel eigendom, privacy, en juridische vraagstukken op het terrein van mededingingsrecht, telecom-recht en natuurlijk aan strafrecht, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe vormen van criminaliteit. Met andere woorden, de ICT-ontwikkelingen van de afgelopen decennia roepen fundamentele rechtsvragen op. Tegelijkertijd gaat het om complexe materie waarbij zich – ook nu nog – snelle veranderingen voordoen.


De kennis bij rechters op het gebied van informatietechnologie neemt niet navenant toe. Er is een duidelijk hiaat aan basiskennis over de werking, het gebruik en de mogelijkheden van IT. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor het instrumentarium van de rechter om in gewone zaken tot een adequate geschiloplossing dan wel tot een adequate beoordeling van de bewijslast te komen.
Op basis van bovenstaande probleemstelling is de volgende onderzoeksvraagstelling geformuleerd, die leidend is voor de experimenten deskundigheidsbevordering ICT: Hoe kan de kennis van de rechters (en juridische medewerkers) binnen de civiele teams en strafteams op het terrein van de informatietechnologie worden versterkt? De daarvan afgeleide centrale doelstelling is de ontwikkeling van (leer)methodes om de kennis van rechters op het terrein van de informatietechnologie te vergroten en daarmee de kwaliteit van rechterlijke beslissingen te bevorderen.


Via een experiment bij vier gerechten wordt onderzocht op welke wijze de deskundigheid van rechters op het terrein van ICT op structurele wijze vergroot en geborgd kan worden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh, Stichting Recht&ICT/Centrum voor Recht&ICT RUG & Rombert Anjema, Fox-IT.

       

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum