Pilot 'Externe wrakingskamer'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Pilot 'Externe wrakingskamer'

Pilot 'Externe wrakingskamer'

In het voorjaar van 2014 zijn de hoven Amsterdam en Den Haag gestart met de pilot externe wrakingskamer. Verzoeken door een procespartij/procesvertegenwoordiger tot wraking van raadsheren worden normaal gesproken behandeld door de wrakingskamer van het gerecht waarbij het verzoek is gedaan. In het kader van de pilot worden in totaal tenminste veertig wrakingszaken van de hoven Amsterdam en Den Haag ter (verdere) behandeling verwezen naar het hof Den Haag respectievelijk het hof Amsterdam. Het gaat daarbij om verwijzing van de wrakingszaak, niet om verwijzing van de hoofdzaak. Het doel van deze pilot is te onderzoeken of op deze wijze het vertrouwen van justitiabelen in de wrakingsprocedure kan worden bevorderd.

Het onderzoek betreft enerzijds een effectevaluatie en anderzijds een beperkte procesevaluatie. De nadruk in het onderzoek ligt bij de effectevaluatie. Daarbij staat het vertrouwen in en de ervaringen met de procedure bij de externe wrakingskamer van justitiabelen en de (eventuele) procesvertegenwoordigers centraal. Ook zal bij de effectevaluatie worden betrokken hoe de gewraakte raadsheren en de leden van de wrakingskamers oordelen over het werken met een externe wrakingskamer. Met de procesevaluatie worden de processuele keuzes onderzocht die de hoven Amsterdam en Den Haag maken en de logistieke aspecten die aan de orde komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Montaigne Centrum van Universiteit Utrecht, onder leiding van W.M. van Rossum.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum