Laden...

Brexit geen beletsel voor overlevering Nederlanders aan het Verenigd Koninkrijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Brexit geen beletsel voor overlevering Nederlanders aan het Verenigd Koninkrijk
Amsterdam, 20 oktober 2020

De overlevering van vijf Nederlanders (de opgeëiste personen) aan het Verenigd Koninkrijk is vandaag toegestaan door de Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen die in het Verenigd Koninkrijk (VK) verdacht worden van grootschalige handel in drugs.

Juridische situatie in 2021 onzeker

De raadslieden van de opgeëiste personen voerden aan dat de brexit om verschillende redenen de overlevering aan het VK in de weg staat. Zo is het VK inmiddels geen lid meer van de Europese Unie (EU) en bovendien loopt de afgesproken overgangsperiode tussen het VK en de EU op 31 december van dit jaar af. De juridische situatie na 31 december 2020 is daarom hoogst onzeker.

Vertrouwen geschaad

De vraag is volgens de raadslieden of het VK na afloop van de overgangsperiode zijn verplichtingen zal nakomen. De opstelling van het VK in de onderhandelingen met de EU en de twijfel in de Britse politiek over het lidmaatschap van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), schaden het vertrouwen. De grondrechtenbescherming en de terugkeer van de opgeëiste personen om in Nederland hun eventuele gevangenisstraf uit te zitten, zouden op losse schroeven staan. Omdat de opgeëiste personen pas in de loop van 2021 terecht zullen staan, ligt het volgens de raadslieden voor de hand om de overlevering te weigeren en een uitleveringsverzoek af te wachten.

Rechtsbescherming niet in gevaar

Op basis van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechtbank echter van oordeel dat de bescherming van de rechten van de opgeëiste personen niet afhangt van het EU-lidmaatschap van het VK. Ook na de overgangsperiode komt de rechtsbescherming van de vijf Nederlanders niet in gevaar. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het VK het lidmaatschap van het EVRM zal opzeggen. Ook is er onvoldoende aanleiding om er rekening mee te houden dat de Britten de verstrekte terugkeergarantie van de drie mannen en de twee vrouwen niet zouden nakomen. De terugkeer is door de Britten gegarandeerd en bovendien vastgelegd in Britse wetgeving. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat deze nationale wetgeving zal worden gewijzigd. De IRK heeft de verweren dan ook verworpen.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

 

Overige uitspraken volgen later.

Uitspraken