Gemeente mag toeristenwinkel Damrak sluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Gemeente mag toeristenwinkel Damrak sluiten
Amsterdam, 23 januari 2018

De gemeente Amsterdam mag de eigenaar van kaaswinkel Amsterdam Cheese Company aan het Damrak dwingen de deuren van zijn zaak te sluiten. De gemeente beroept zich terecht op het recente verbod op nieuwe toeristenwinkels in het centrum van de stad. Dat heeft de bestuursrechter bepaald in een bodemprocedure.

Kaaswinkel valt onder nieuwe beleid

Op 6 oktober vorig jaar werd een gemeentelijk verbod op nieuwe toeristenwinkels van kracht. Daarmee wil de gemeente de toename van toeristenwinkels in het centrum van de stad een halt toe roepen. Volgens de eigenaar van de kaaswinkel, die nog vier andere filialen in het centrum heeft, valt zijn nieuwe zaak aan het Damrak niet onder het verbod, omdat het huurcontract al voor 6 oktober was getekend. Hier gaat de rechter niet in mee. Weliswaar dateert het huurcontract van voor het verbod, maar omdat de aanpassing van de bestaande winkel naar toeristenwinkel pas na 6 oktober werd doorgevoerd, is de zaak wel degelijk in strijd met het nieuwe beleid.

Verbod discriminerend?

Volgens de eigenaar waren er nog tal van andere redenen waarom het verbod om haar winkel open te houden, niet rechtsgeldig zou zijn. Zo zou het verbod op toeristenwinkels dermate vaag zijn geformuleerd dat willekeur op de loer ligt. Daarnaast zou de winkel zich helemaal niet richten op toeristen alleen, maar ook op Amsterdammers. Volgens de eigenaar heeft de gemeente hem verder ten onrechte niet gecompenseerd voor de schade die hij als gevolg van het verbod heeft geleden.

Ondernemer krijgt geen gelijk

Op geen van deze punten stelt de bestuursrechter de ondernemer in het gelijk. De gemeenteraad heeft de criteria waarop het verbod is gebaseerd, voldoende duidelijk geformuleerd. Daarnaast richt de winkel zich wel degelijk vooral op toeristen, getuige bijvoorbeeld reclamekreten in de winkel als ‘Our cheeses are ready to fly’, en gezien de forse prijzen van het eenzijdige aanbod van kazen. Ook oordeelt de rechter dat het verbod niet discriminerend is. Het wordt winkeliers namelijk niet verboden om producten te verkopen aan dagjesmensen en/of toeristen; het verbod richt zich enkel op winkels die zich specifiek op deze doelgroep richten. Onder meer omdat de eigenaar wel nog steeds een winkel op deze plaats mag exploiteren, hoefde de gemeente hem niet te compenseren voor de schade die hij heeft geleden.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail aan: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken

Meest gelezen berichten