Laden...

Groen licht voor opvang ongedocumenteerde vreemdelingen in Buitenveldert

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Groen licht voor opvang ongedocumenteerde vreemdelingen in Buitenveldert
Amsterdam, 04 februari 2020

De gemeente Amsterdam mag doorgaan met de plannen voor een 24-uurs opvang voor ongedocumenteerde vreemdelingen in Buitenveldert. De bestuursrechter heeft een verzoek van omwonenden om de vergunning van tafel te halen, afgewezen.

Zorgen over veiligheid en leefbaarheid

De gemeente verleende eind vorig jaar een vergunning voor de komst van een 24-uurs opvang voor 70 ongedocumenteerde vreemdelingen in de oude brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert. Diverse bewoners kwamen tegen de vergunning in opstand. Volgens hen vormen de plannen een bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Ze zijn onder meer bang dat de dagelijkse wandeling naar de winkels op het Gelderlandplein niet meer veilig zal zijn voor de vele, vaak alleenstaande ouderen uit de buurt. Ook verwijten ze de gemeente een gebrek aan inspraak bij het opstellen van de plannen. Ze spanden daarom een spoedprocedure aan en eisten dat de plannen zouden worden stilgelegd. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de eis van de bewoners. De rechter stelt voorop dat het duidelijk is dat de bewoners zich grote zorgen maken over de veiligheid in hun wijk. Dat bleek onder andere uit het grote aantal buurtbewoners dat bij de behandeling van de zaak aanwezig was. De bewoners verwezen ook uitdrukkelijk naar het dodelijke voorval met hun 68-jarige buurtgenote vorig jaar. De voorzieningenrechter begrijpt dat de noodzaak van veiligheid sterker wordt gevoeld door ouderen die veel alleen over straat moeten. Echter geldt ook dat dit vreselijke voorval heeft plaatsgevonden voordat sprake was van de 24-uurs opvang. Het is dus niet één op één aan elkaar te koppelen. De gemeente, maar ook andere overheidsinstanties zoals de politie, hebben een rol in het bieden van veiligheid. Ook bewoners zelf hebben een verantwoordelijkheid. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid overstijgt echter dit plan.

Voldoende inspraak

De gemeente heeft bovendien wel degelijk diverse inspraakmomenten georganiseerd; van een informatieavond tot het verspreiden van brieven en diverse gesprekken met kleinere groepen betrokkenen. De gemeente is niet verplicht om met iedere omwonende een gesprek aan te gaan voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan. Een 24-uursopvang in de oude kazerne past binnen de kaders van de wet en uit de ingebrachte stukken blijkt bovendien dat sprake is van een planologisch goede beslissing.

Niet over één nacht ijs

Uit het dossier blijkt daarnaast dat de gemeente bij de plannen voor de opvang niet over één nacht ijs is gegaan. Er zijn diverse voorzorgsmaatregelen en procedures ingebouwd die de veiligheid en leefbaarheid moeten waarborgen. Zo wordt een daarin gespecialiseerde organisatie ingeschakeld voor het beheer van de locatie en de begeleiding van de vreemdelingen. Ook zullen er huisregels en een sanctieprotocol voor de bewoners worden ontwikkeld en worden er activiteiten georganiseerd zodat de bewoners van de opvang een zinvolle dagbesteding hebben. Alles bij elkaar leidt dit tot de conclusie van de rechter dat de gemeente voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. 

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.

Uitspraken