Laden...

Het oordeel van de rechtbank

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechtbank
Amsterdam, 19 september 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor gewapende woningoverval

14 september - Twee mannen – van 33 en 37 jaar oud – zijn veroordeeld tot respectievelijk 42 en 39 maanden gevangenisstraf omdat zij samen op 3 december vorig jaar een man in zijn woning in Amsterdam met geweld en bedreiging met een vuurwapen beroofden van 35.500 euro. Het slachtoffer had 71 biljetten van 500 euro. Hij had een afspraak gemaakt met de 33-jarige man, die hij kende via een WhatsAppgroep, om het geld te wisselen. De 37-jarige man ging met de 33-jarige man mee en richtte een pistool op het slachtoffer. Die is vastgebonden, geschopt en geslagen. De 33-jarige man hield, ondanks overtuigend bewijs van het tegendeel, vol dat hij ook slachtoffer is van de overvaller. In zijn straf weegt onder meer verzwarend mee dat er met een vuurwapen is gedreigd en zij berekenend te werk gingen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:5352
ECLI:NL:RBAMS:2022:5353

Straf - Tbs voor man die vader doodde tijdens psychose

16 september - De rechtbank acht bewezen dat een 33-jarige man tussen 26 en 27 december vorig jaar zijn 84-jarige vader in diens huis in Amsterdam-Zuidoost opzettelijk doodde. De man was toen psychotisch en is daarom ontslagen van alle rechtsvervolging. Wel is de maatregel tbs met voorwaarden opgelegd. De rechtbank oordeelt dat dit noodzakelijk is om de kans op recidive te verkleinen. De rechtbank neemt het advies van deskundigen over om geen tbs met dwangverpleging op te leggen. De druk van tbs met dwangverpleging blijft als stok achter de deur in beeld zodat een bevel tot dwangverpleging kan volgen als hij zich niet aan de voorwaarden houdt. Die voorwaarden houden onder meer in dat hij zich moet laten behandelen in een kliniek en geen drugs en alcohol mag gebruiken. Daarnaast moet hij de nabestaanden ruim 145.000 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:5385

Bestuur - WIA-zaak herbeoordelen na onterechte weigering uitkering

9 september - Uitkeringsinstantie UWV heeft ten onrechte een WIA-uitkering geweigerd aan een vrouw uit Amsterdam en moet haar zaak opnieuw bekijken. Dit heeft de rechtbank geoordeeld in het beroep van de vrouw. Volgens de vrouw onderschatte het UWV haar beperkingen en is zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De rechtbank benoemde daarop een deskundige. Die deskundige vindt dat de vrouw fors meer beperkt is dan het UWV heeft aangenomen en vindt ook dat zij minder uren kan werken dan werd aangenomen. De verzekeringsarts van het UWV vindt de beperkingen die de deskundige stelt veel te fors. De rechtbank oordeelt dat er geen redenen zijn om de (eigen aangestelde) deskundige niet te volgen ook al liggen de conclusies van beide artsen ver uit elkaar. De rechtbank geeft het UWV daarom opdracht een nieuw besluit te nemen op basis van de bevindingen van de rechtbankdeskundige. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Te lage AOW voor man die huurde bij aangetrouwde nicht

13 september - Een Amsterdammer ontving acht maanden ten onrechte geen AOW-uitkering voor een alleenstaande. Zo oordeelt de rechtbank in zijn beroepszaak tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hij huurde een kamer bij een aangetrouwde nicht. Volgens de SVB voldeed de overeenkomst tussen hem en zijn nicht niet aan de voorwaarden voor een commerciële relatie en had hij daarom alleen recht op een lagere AOW-uitkering van een getrouwde. De rechtbank oordeelt dat de SVB had moeten onderzoeken of er een gezamenlijke huishouding was. Een commerciële relatie is alleen relevant als er elementen van wederzijdse zorg zijn. Daarmee paste de SVB zijn eigen beleid niet toe. Omdat wederzijdse zorg nergens uit bleek, moet de SVB hem een uitkering naar de norm van een alleenstaande betalen. In de periode daarvoor stond zijn woon- en leefsituatie onvoldoende vast en is wel terecht een AOW-uitkering voor een getrouwde toegekend. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Terug nadat onderzoek vermeend #Metoogedrag niks opleverde

7 september - Een werknemer van een Amsterdams bedrijf mag terugkeren naar zijn werk met dezelfde bevoegdheden en faciliteiten zoals hij die had voordat hij werd geschorst vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Uit het onafhankelijk onderzoek dat het bedrijf naar aanleiding van die meldingen liet uitvoeren is namelijk niets gebleken dat de voortzetting van de schorsing rechtvaardigt. Het bedrijf moet die uitkomsten intern en extern bekendmaken en laten weten dat hij weer aan de slag is. De werknemer op zijn beurt mag niet uit het onderzoek citeren op straffe van een dwangsom die kan oplopen tot maximaal 5.000 euro. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Man in detentie moet huurwoning opgeven

7 september - Een man die sinds augustus 2021 gedetineerd is, heeft geen recht om een sociale huurwoning van Ymere, te blijven huren. Dat heeft de kantonrechter bepaald. In de woning in Amsterdam-West was een lekkage ontstaan. Toen Ymere de schade wilde herstellen, bleek dat het appartement niet werd bewoond en dat de huurder nog tot tenminste januari 2023 in de gevangenis zat. Ymere eiste daarop ontruiming, omdat hij de woning niet als hoofdverblijf gebruikte. De huurder verzette zich daartegen. Hij stelde dat het hebben van een woning een voorwaarde is voor zijn gefaseerde invrijheidsstelling. De kantonrechter is het echter met de woningcorporatie eens. Sociale huurwoningen zijn zeer schaars en het kan daarom niet van Ymere worden verwacht dat zij een woning langdurig leeg laat staan. Ymeres belang dient dan ook zwaarder te wegen dan het belang van de huurder. 

Lees de volledige uitspraak:

Civiel - Bankrelatie terecht beëindigd om handel in designerdrugs

14 september - Bunq bank hoeft de relatie met een onderneming, die via een webshop onder meer handelt in tandheelkundige instrumenten, niet voort te zetten. Wel moet de bank het geld op de rekening van de onderneming vrijgeven. Dit heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Bij het monitoren van transacties op de bankrekening van de onderneming constateerde de bank betalingen die niet passen bij de door de onderneming opgegeven bedrijfsactiviteiten. Na verder onderzoek bleek dat de onderneming tevens handelde in de ‘designerdrug’ 3-CMC (en mogelijk ook 3-MMC) via een website met de naam Chemistry Bay. Dat het om ‘research chemicals’ zou gaan die door laboratoria werden besteld, vindt de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. 

Lees de volledige uitspraak:

Civiel - Franse weduwe claimt Amstelveense woning van 900.000 euro

14 september - Een Franse weduwe maakt tegenover de zoon van haar overleden Nederlandse man aanspraak op de Amstelveense woning – ter waarde van 900.000 euro – van de overleden man. Zij waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. De Française beriep zich tevergeefs op een testament dat haar man opmaakte toen hij nog met zijn zoons moeder was getrouwd. En ook vergeefs op zijn handgeschreven briefje waarin stond dat hij wilde dat de Française een jaar kosteloos over de woning moest kunnen beschikken na zijn overlijden. Mogelijk heeft ze toch recht op het vruchtgebruik ervan. Daarom moet de kantonrechter nu beslissen of zij daar behoefte aan heeft, mede gelet op haar inkomsten en financiële verplichtingen. Zo niet, buigt de rechtbank zich later over de vraag of de zoon op grond van de huwelijkse voorwaarden, naar Frans recht, haar de woning tegen de dagwaarde moet verkopen. Omdat de Française onnodig lang wachtte met het (laten) ophalen van meubels die ze wilde hebben moet zij de opslagkosten betalen. 

Lees de volledige uitspraak:

Uitspraken