Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 01 oktober 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 5 en 7 jaar celstraf voor gewelddadige woningoverval

27 september - Twee mannen (van 20 en 21 jaar) krijgen respectievelijk 5 en 7 jaar gevangenisstraf voor een zeer gewelddadige gewapende woningoverval die zij op 14 september vorig jaar in Amsterdam-Zuid pleegden. Ook moeten zij ruim 165.000 euro schadevergoeding betalen. De mannen deden zich voor als pakketbezorgers en drongen het huis binnen. Daar mishandelden en bedreigden zij de bewoner bijna een uur lang: zij sneden hem onder meer met een mes en duwden een pistool in zijn mond. De rechtbank neemt het de mannen zeer kwalijk dat zij bij het slachtoffer en zijn gezin grote gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakten – en dat in hun eigen huis: bij uitstek de plek waar men zich veilig moet kunnen voelen. De rechtbank legt de mannen niet de tbs-maatregel op die de officier van justitie eiste. De 20-jarige heeft namelijk nu al jeugd-tbs (PIJ-maatregel) en die maatregel kan later nog met 3 jaar worden verlengd en daarna zelfs nog worden omgezet naar een tbs-maatregel. Bij de 21-jarige konden de deskundigen niet vaststellen hoe hij er psychisch aan toe is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6889
ECLI:NL:RBAMS:2018:6890

Bestuur - Nasleep stopzetten kinderopvangtoeslag beslecht

25 september - De Belastingdienst moet een vrouw uit Amsterdam 2000 euro schadevergoeding betalen, omdat de bezwaarprocedure tegen het stopzetten van kinderopvangtoeslag onredelijk lang heeft geduurd. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. De vrouw betwistte de uiteindelijke besluitvorming van de Belastingdienst niet, maar stelde dat zij door de lange duur van de bezwaarperiode – waarin zij geen kinderopvangtoeslag ontving –  (im)materiële schade had geleden. Verder meende zij dat de Belastingdienst niet alle relevante stukken had ingebracht, maar een deel moedwillig zou hebben achterhouden. De rechtbank oordeelt dat de schadevergoeding van 2000 euro op zijn plaats is, maar de overige gestelde (im)materiële schade wordt niet vergoed, omdat dit onvoldoende is onderbouwd. De Belastingdienst hoeft ook geen nadere stukken in te brengen, onder meer omdat niet duidelijk is op welke wijze dergelijke stukken de vrouw kunnen baten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6888

Bestuur - Geen bijstand door geld van (suiker)oom

26 september - Een Amsterdamse vrouw krijgt, in afwachting van een beslissing op haar bezwaarschrift, niet alvast weer een bijstandsuitkering. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De gemeente had de uitkering van de vrouw ingetrokken omdat zij aanzienlijke geldbedragen op haar spaarrekening had staan en daarom geen recht op bijstand had. Als iemand geld op zijn rekening heeft staan, maakt dat in principe onderdeel uit van zijn vermogen. Het is vervolgens aan die persoon om aan te tonen dat dat niet zo is. De rechtbank vindt dat de vrouw dat vooralsnog niet heeft bewezen. De vrouw zegt dat het geld van haar oom is en dat zij het op zijn verzoek maar kort op haar rekening had staan. De vrouw heeft haar verhaal echter niet onderbouwd met stukken. Een korte e-mail van haar oom is hiervoor niet genoeg, omdat deze onvoldoende details bevat om de verklaring van de vrouw te ondersteunen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6853

Kanton - VvE mocht verhuur van appartement weigeren

21 september - Een eigenaresse van een appartement in de Pijp mag haar appartement niet verhuren aan 4 studentes/young professionals. De gewenste wijze van verhuur is in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod van exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft daarom op goede gronden geen toestemming verleend voor de verhuur van het appartement. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Dat de eigenaresse met de vier bewoners gezamenlijk één huurovereenkomst wenst te sluiten met betrekking tot een zelfstandige woonruimte en de vier bewoners worden aangeduid als ‘woongroep’, brengt niet mee dat zij buiten het bereik van het verbod op exploitatie van het appartement als kamerverhuurbedrijf valt. Het verbod in de splitsingsakte is erop gericht om kamergewijze bewoning van het appartement te verhinderen. Bij de gewenste wijze van verhuur wordt het appartement in feite kamergewijs bewoond.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6805

Kanton - Aansprakelijk voor schade zzp’er na ongeval

25 september - Sloopbedrijf De Grote Berg (DGB) is aansprakelijk voor de gevolgen van een arbeidsongeval van een zzp’er. DGB dient daarom de schade die de zzp’er als gevolg hiervan heeft geleden te vergoeden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De zzp’er heeft in opdracht van DGB sloopwerkzaamheden verricht bij een bedrijf in Antwerpen. Tijdens deze werkzaamheden viel een trapezium van 32 kilo op de vingers van de zzp’er, met een ernstige blessure tot gevolg. Volgens de kantonrechter heeft de zzp’er de werkzaamheden uitgevoerd in de uitoefening van het bedrijf en beroep van DGB, was de zzp’er voor zijn veiligheid mede afhankelijk van DGB en heeft de DGB onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen ter voorkoming van een ongeval. Van bewuste roekeloosheid of eigen schuld aan de zijde van de zzp’er was geen sprake. Voorgaande omstandigheden brengen mee dat DGB aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6802
ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

Civiel - Coffeeshop in Oost voorlopig niet open

26 september - De coffeeshop in Oost die wegens schietincidenten gesloten is, gaat voorlopig niet open. In kort geding heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de coffeeshop geen belang heeft bij het ongedaan maken van het intrekken van de gedoogverklaring, omdat deze gedoogverklaring inmiddels is verlopen. Ook de exploitatievergunning is verlopen. Voor het verstrekken van een nieuwe gedoogverklaring en exploitatievergunning moet de coffeeshop een aanvraag doen bij de burgemeester. Tijdens die procedure kan de coffeeshop haar gedoogstatus aan de orde stellen en bij een afwijzend besluit staat de bestuursrechtelijk weg van bezwaar en beroep open. Voor de civiele rechter is hier geen rol weggelegd. De coffeeshop heeft nu ook geen belang bij de vraag of de naam van de coffeeshop op de gedooglijst moet worden geplaatst.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6896

Civiel - Slachtoffers Madoff-fraude halen bakzeil

26 september - Drie slachtoffers van de beruchte Amerikaanse beleggingsfraudeur Bernie Madoff kunnen hun schade niet verhalen op hun Nederlandse accountants. Dat heeft de rechtbank bepaald. De slachtoffers (3 buitenlandse beleggingsfondsen) en hun curator vinden dat de accountants bij de controle van hun jaarboeken fouten hebben gemaakt: door de fraude niet te ontdekken. Zij willen de door hun geleden schade op de accountants verhalen. De rechtbank wijst de vorderingen echter af: de slachtoffers hebben niet aangetoond dat de accountants niet de zorg van een goed opdrachtnemer hebben betracht. Op basis van de door hen uitgevoerde controle konden de accountants een goedkeurende verklaring verstrekken. In 2009 werd Bernie Madoff in de Verenigde Staten veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf wegens beleggingsfraude via piramideconstructies.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6897

Uitspraken