Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 10 september 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied

Straf - Jeugddetentie na 2 winkelovervallen

5 september - Een 22-jarige man krijgt een jaar jeugddetentie (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) voor 2  gewapende overvallen in Amsterdam en heling (zie nieuwsbrief 33). Daarnaast moet hij ruim 4.200 euro schadevergoeding betalen en zich laten behandelen. Op 24 maart vorig jaar bedreigde de man een Kijkshopmedewerkster met een pistool en stal daarbij sieraden. Bijna 2 maanden later bedreigde hij een Kruidvatcaissière met een vuurwapen en maakte daarbij 140 euro buit.  Van een overval op een Used Productsfiliaal is hij – bij gebrek aan bewijs – vrijgesproken. De man heeft een stoornis in het autismespectrum en gebruikt cannabis waardoor hij mogelijk soms psychotisch is: zijn stoornis en cannabisgebruik zijn vermoedelijk van invloed geweest tijdens de overvallen. De rechtbank past jeugdstrafrecht toe omdat hij door zijn stoornis niet altijd oorzaak en gevolg overziet. Een gestructureerde, pedagogische aanpak lijkt de beste manier om de kans op herhaling te verkleinen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6338

Straf - Celstraf en behandelplicht na trits strafbare feiten

5 september - Een 48-jarige man krijgt 3 maanden gevangenisstraf (waarvan 1 maand voorwaardelijk)  voor onder meer winkeldiefstallen, verduistering en vernielingen. Ook moet hij ruim 20.000 euro schadevergoeding betalen en zijn bipolaire stoornis laten behandelen. Daarnaast mag hij geen contact opnemen met zijn ex-vrouw. Na zijn scheiding in 2017 raakte de man in de problemen met justitie. Tussen december 2017 en februari 2018 pleegde hij in Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam een fors aantal strafbare feiten. Zo verduisterde hij een auto na een proefrit en pleegde onder meer winkeldiefstallen en (pogingen tot) auto-inbraken. Daarbij speelde zijn psychische problemen een grote rol: door zijn bipolaire stoornis heeft hij te weinig remmingen op zijn gedrag en denkt hij onvoldoende na over de consequenties van zijn gedrag.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6368

Bestuur - Uitgeprocedeerd: geen uitstel van vertrek

31 augustus - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoefde een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Congo geen uitstel van vertrek te verlenen op grond van medische redenen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De staatssecretaris mocht dit besluit baseren op het advies dat het Bureau Medische Advisering (BMA) heeft afgegeven. Uit dit BMA-advies blijkt dat de Congolese man lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en een depressie en dat hij hiervoor wordt behandeld. Bij het uitblijven van behandeling wordt niet verwacht dat een medische noodsituatie op korte termijn zal ontstaan. Er zijn geen symptomen die levensbedreigend zijn of op grond waarvan de man onbedoeld in een levensbedreigende situatie terecht zal komen, noch blijken deze er in de afgelopen periode te zijn geweest. De Congolese man heeft geen concrete aanknopingspunten verschaft voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het BMA-advies.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6267

Bestuur - Geen verblijfsvergunning voor Turkse ondernemer

5 september -  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mocht een verblijfsvergunning aan een Turkse ondernemer weigeren. Dat heeft de rechtbank bepaald. De man wilde in Nederland een stukadoorsbedrijf beginnen en had daarvoor een verblijfsvergunning nodig. De IND legt dit soort verblijfsaanvragen voor aan het ministerie van Economische Zaken om te beoordelen of de onderneming van waarde zal zijn voor de Nederlandse economie. Daarvoor moet een aanvrager onder andere een goed onderbouwd ondernemingsplan opstellen. Dat had de ondernemer in kwestie niet gedaan volgens de IND. De rechtbank geeft de IND hierin gelijk. Het ondernemingsplan besteedt geen aandacht aan belangrijke punten die duidelijk zijn omschreven in het beleid van de IND. De ondernemer heeft bijvoorbeeld niet laten zien dat hij de Nederlandse markt voor stukadoors en zijn concurrentie daarop heeft geanalyseerd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6350

Kanton - Volwassen zoon mag medehuurder worden

3 september - Een zoon (64 jaar) mag medehuurder worden van de huurwoning van zijn moeder (89 jaar) in Amsterdam-Zuidoost waarin zij beiden wonen, omdat zij een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De zoon draagt namelijk financieel bij door zijn moeder huur over te maken en boodschappen te betalen. Het samenleven van een ouder en kind - nadat het kind zelfstandig is geworden - wordt slechts onder bijzondere omstandigheden gezien als een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. De bijzondere omstandigheid in deze zaak is dat de zoon al een gezinsleven achter de rug heeft. Ook weegt mee dat hij lang in zijn eigen woning woonde en, na een scheiding, bij zijn moeder introk om samen te wonen en samen dingen te ondernemen. Bovendien is niet gebleken dat de moeder hulpbehoevend is en dat de zoon introk om haar te verzorgen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6317

Kanton - Factuur niet betalen bij gebrek aan bewijs

3 september - Sign Framing, een bedrijf dat binnen- en buitenreclame voor bedrijven verzorgt, kan niet bewijzen dat zij een overeenkomst is aangegaan –  en deze ook is nagekomen – met een restaurant in De Baarsjes. Daarom hoeft het restaurant de factuur van ruim 400 euro niet te betalen. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Volgens Sign Framing had zij opdracht gekregen om folie met logo te ontwerpen en aan te brengen en een kioskvlag te ontwerpen. Deze opdracht had zij ontvangen via het e-mailadres van het restaurant. Het restaurant is echter gehackt geweest, terwijl gebleken is dat bij het restaurant niemand werkzaam is met de naam van degene met wie Sign Framing contact heeft gehad. Er is geen ander bewijs van de overeenkomst overgelegd, en ook blijkt niet dat het bedrijf de opdracht heeft uitgevoerd; bewijs daarvan zoals een werkbon of afleveringsbewijs ontbreekt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6318

Civiel - Illegaal hotel in Centrum moet worden ontruimd

3 september - De huurder van een woning in het centrum van Amsterdam moet deze ontruimen. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat de woning wordt gebruikt als illegaal hotel. Zo trof de gemeente op één dag 10 toeristen aan. Uit overzichten van de websites Booking.com en Tripadvisor bleek dat al eerder toeristenverhuur op grote schaal had plaatsgevonden. Volgens de huurder is er geen sprake van een illegaal hotel, maar van Bed & Breakfast activiteiten die voldoen aan de eisen die de gemeente daaraan stelt. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat deze activiteiten veel verder gaan dan een Bed & Breakfast. Verder is aannemelijk geworden dat de huurder zelf niet in de woning woont en de woning dus in het geheel niet als woonruimte wordt gebruikt. Dat de verhuurder op de hoogte was van de activiteiten in de woning en daarvoor toestemming had gegeven, heeft de huurder niet hard kunnen maken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6369

Civiel - Geen afkoopsom na mislopen overname

5 september - Een aandeelhouder van een voormalige drukkerij in Haarlem heeft geen recht op een afkoopsom. Dat heeft de rechtbank bepaald. De twee andere aandeelhouders van de drukkerij in Haarlem hadden een deal gesloten dat die zou worden overgenomen door een drukkerij in Mijdrecht. Bij deze deal was de derde aandeelhouder van de drukkerij in Haarlem niet betrokken. Met hem is toen afgesproken dat hij 300.000 euro aan afkoopsom betaald zou krijgen. Uiteindelijk is de deal echter niet doorgegaan, waardoor volgens de rechter ook deze afspraak van rechtswege is komen te vervallen. Hierdoor hoeven de twee aandeelhouders de afkoopsom niet meer te betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6370

Uitspraken