Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 11 mei 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor bezit harddrugs, stroomstootwapen en vals geld

7 mei - Een 52-jarige man is veroordeeld tot 75 dagen gevangenisstraf omdat hij op 30 januari 2020 in Amsterdam-Zuid 582 xtc-pillen, ruim 28 gram cocaïne en een stroomstootwapen in zijn bezit had. Daarnaast bezat hij een vals biljet van 100 euro. Volgens de officier van justitie handelde de man ook in harddrugs, maar daarvan is de rechtbank niet overtuigd. Omdat de gevangenisstraf niet hoger is dan het voorarrest hoefde de man niet nog langer in de gevangenis te zitten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2488

Straf - Celstraf voor gewelddadige beroving taxichauffeur

7 mei - Een 31-jarige man krijgt 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij 16 oktober 2019 een taxichauffeur met geweld heeft beroofd in Amsterdam. Daarnaast pleegde hij een winkeldiefstal. Ook moet hij 3.702 euro schadevergoeding aan de taxichauffeur betalen. Uit zijn strafblad blijkt dat hij vijf keer eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten of vermogensdelicten. In zijn voordeel weegt mee dat hij spijt heeft betuigd en dat uit het advies van de reclassering blijkt dat hij bereid is zijn gedrag te veranderen. Als bijzondere voorwaarden legt de rechtbank daarom onder meer op dat hij zich moet laten behandelen voor zijn middelengebruik. Ook moet hij meewerken aan begeleid wonen of maatschappelijk opvang en het vinden van een dagbesteding.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2509

Bestuur - Geen bijstand voor huisraad of inrichtingskosten

6 mei - De gemeente heeft terecht een aanvraag om bijzondere bijstand voor huisraad en inrichtingskosten voor een man die in maart een seniorenwoning heeft toegewezen gekregen, afgewezen. De man had hierom gevraagd omdat hij vaak dakloos was en door omstandigheden een inkomen onder bijstandsniveau ontving. Ook bracht hij in dat hij geen aanspraak kon maken op een geldlening of het gespreid betalen van goederen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de kosten voor huisraad of inrichtingskosten echter niet voortkomen uit bijzondere omstandigheden. De aanvrager ontvangt sinds 2006 onafgebroken een bijstandsuitkering en in 2017 was hij al op zoek naar een woning. In maart 2020 kreeg hij de seniorenwoning toegewezen; hij had toen voldoende tijd gehad om te sparen voor de huisraad of inrichtingskosten. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is in overleg met betrokkenen afgesproken om het verzoek om een voorlopige voorziening schriftelijk af te handelen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2454

Bestuur - Geen urgentieverklaring vanwege mantelzorg

8 mei - De gemeente Amsterdam weigerde terecht een vrouw uit Diemen een urgentieverklaring te geven. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. De vrouw vroeg de gemeente om haar voorrang te geven bij het toewijzen van een woning, omdat zij intensieve mantelzorg verleent aan haar vader die onlangs is verhuisd. Volgens de gemeente is er geen sprake van mantelzorg omdat de vrouw voor ruim 11 uur in de week een vergoeding voor de zorg ontvangt. De vrouw zegt in de praktijk meer dan 40 uur per week voor haar vader te zorgen, dus voor de resterende uren is wel sprake van mantelzorg. Echter geldt voor een urgentieverklaring ook de voorwaarde dat alle andere vormen van zorg of hulp moeten zijn ingeschakeld om de behoefte aan mantelzorg te verlichten. De vrouw heeft onder meer de wijkverpleging stopgezet omdat die vaak niet op tijd aanwezig konden zijn om haar vader insuline te geven. De voorzieningenrechter ziet echter niet dat er is geprobeerd om andere hulp of zorg in te schakelen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2517

Kanton - Verhuizer niet verantwoordelijk voor gekraste meubels

20 april - Student Verhuis Services (SVS) hoeft niet op te draaien voor de schade aan de meubels van een Amsterdamse. Tijdens haar verhuizing raakten twee kasten, een dressoir en salontafeltjes beschadigd. Volgens de vrouw kost herstel van de meubels ruim 2.000 euro. Toen SVS weigerde dat bedrag te betalen, stapte ze naar de kantonrechter. Die concludeert dat het verhuisbedrijf inderdaad niet hoeft te betalen. De vrouw koos namelijk voor een budgetverhuizing, waarbij de klant de inboedel zelf transportwaardig moet inpakken. SVS had vooraf een verhuishandleiding gestuurd en gemeld dat inpakmateriaal kon worden besteld. De meubels waren niet goed ingepakt. Was dat wel gebeurd, dan waren de spullen volgens de verhuizer niet beschadigd. De vrouw betwistte dat niet.
De rechter gaat er dan ook vanuit dat geen schade zou zijn ontstaan als de vrouw de meubels goed had ingepakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2486

Kanton - Ontslag na diefstal fiets van buren

28 april - Twee zussen zijn terecht ontslagen door een hotel waar zij als kamermeisje werkten vanwege het stelen van een fiets. Zo oordeelde de kantonrechter. Op camerabeelden van een naast het hotel gelegen supermarkt is te zien dat twee personen in uniform van het hotel een fiets van een medewerker van de supermarkt hebben meegenomen. Nadat zij met de beelden werden geconfronteerd gaven de zussen aan de fiets niet te hebben gestolen maar alleen te hebben verplaatst. Zij wilden de fiets naar een fietsdepot brengen. Eén van de zussen heeft de fiets twee dagen voor woon-werkverkeer gebruikt en had de fietssleutel nog in haar bezit toen zij met de diefstal werd geconfronteerd. De kantonrechter laat zwaar wegen dat de zussen onder werktijd duidelijk zichtbaar in bedrijfskleding om de hoek van het hotel de diefstal hebben gepleegd. Dat schaadt het imago van het hotel en raakt de relatie met de supermarkt. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2487

Kanton - Geen uitkering na diefstal auto om kentekenpapieren

1 mei - Een verzekeraar heeft terecht geweigerd 12.800 euro uit te keren aan een man wiens auto gestolen was, zo oordeelde de kantonrechter. De man kocht in juni 2019 een tweedehands Seat. Een maand later werd die gestolen. Zijn verzekeraar weigerde uitkering omdat in de voorwaarden staat dat geen schade wordt betaald als de auto gestolen is en de verzekerde het kentekenbewijs en/of de kentekenkaart in de auto achterlaat, hetgeen de man had gedaan. Hij vond dat hij recht had op schadevergoeding, omdat het mogelijk is dat de verzekeraar bij vondst van de auto deze ook kan opeisen zonder kentekenpapieren. Volgens hem had de verzekeraar geen belang bij niet-naleving van deze voorwaarde. De kantonrechter oordeelde anders. De verzekeraar voerde namelijk aan deze voorwaarde te hanteren om diefstal en verhandelbaarheid van auto’s en onderdelen naar en in het buitenland te bestrijden. Met kentekenpapieren is handel makkelijker. De verzekeraar heeft dus een gerechtvaardigd belang bij naleving van deze voorwaarde.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2440

Civiel - Dexia mag klanten Leaseproces benaderen

6 mei - Dexia, het bedrijf dat zich bezighoudt met de afwikkeling van in het verleden afgesloten aandelenleasecontracten, mag klanten van Leaseproces benaderen voor een open gesprek, ook als daarbij over een mogelijke schikking wordt gesproken. Dexia hoeft Leaseproces niet te betrekken bij het contact met deze klanten, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Leaseproces verleent juridische bijstand aan gedupeerden van de effectenleaseaffaire en meende dat Dexia niet zonder haar medeweten de ruim 25.500 klanten mag benaderen van wie zij de belangen behartigt. De klanten zelf kan de voorzieningenrechter in deze zaak niet als procespartij beschouwen. Volgens Leaseproces heeft ze een volmacht van deze klanten maar die is niet bruikbaar voor deze procedure.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2503

Uitspraken