Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 12 februari 2024

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor ontsteken van een explosief en wapen- en drugsbezit

7 februari - Een 26-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf onder meer omdat hij op 31 december 2022 een explosief tot ontploffing bracht in een trappenhuis bij een woning in Amsterdam. Ook had hij in januari 2023 MDMA-tabletten, een geladen omgebouwd gas-alarmpistool en een pistoolmitrailleur met munitie in bezit. Hoewel in deze zaak niet precies duidelijk is geworden waarom hij het explosief bij de woning liet ontploffen, maakt dat voor het schadelijke effect van zijn daad niet uit. Wat het wapenbezit betreft weegt strafverzwarend mee dat hij het omgebouwde gas-alarmpistool in zijn woning in zijn handen had terwijl zijn zeer jonge kind in de buurt was. Hij had de pistoolmitrailleur in zijn broekzak zitten toen hij zichzelf filmde als inzittende van een rijdende auto op de openbare weg. De politie vond het filmpje later op zijn telefoon. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2024:618

Bestuur - Fiscus moet schulden gedupeerde Toeslagenaffaire overnemen

5 februari - De Belastingdienst moet de schulden van een gedupeerde van de Toeslagenaffaire aan haar vader toch overnemen, hoewel deze niet zijn vastgelegd in een notariële akte. Dat komt doordat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De eis van de notariële akte volgt uit een wet in formele zin, die niet mag worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen. Dat mag alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden die de wetgever niet heeft verwerkt. Daarvan is sprake vindt de rechtbank, omdat de eis een onrealistisch beeld geeft van waar gedupeerden van de Toeslagenaffaire elke dag mee moeten leven. De rechtbank wijkt hiermee af van de vaste jurisprudentie-lijn, maar doet dit bewust. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Enkel glas in monumentaal pand gebrek: verplicht vervangen

2 februari - De verhuurder van een woning in Amsterdam moet het enkel glas in de woning binnen 4 maanden na dit vonnis vervangen door dubbel glas. Enkel glas is daar namelijk een gebrek oordeelt de kantonrechter. Dat de woning deel uitmaakt van een monument en stamt uit de 17e eeuw speelt geen rol. Meerdere zaken zijn inmiddels aangepast om de woning aan te passen aan het comfort van deze tijd. Ook is in een deel van de woning al dubbel glas en heeft de verhuurder een vergunning gekregen om overal dubbel glas aan te brengen. De kantonrechter verwerpt het verweer van de verhuurder dat de huurster toen zij de huur aanging, wist dat de woning enkel glas had en dit daarom geen gebrek is. De ontwikkelingen nadien leiden tot het oordeel dat  inmiddels sprake is van een gebrek. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Opzegging niet rechtsgeldig: 4 ton bruto billijke vergoeding

5 februari - Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van een werkneemster zonder instemming, zonder toestemming van het UWV en zonder in acht neming van een opzegtermijn opgezegd. De werkgever heeft werkneemster onder meer ten onrechte op non-actief gezet, heeft onder de dreiging van een kort geding tot wedertewerkstelling de schorsing ingetrokken, maar vervolgens stiekem de sloten van het kantoor veranderd, zonder werkneemster daarvan op de hoogte te stellen. Vervolgens heeft zij de arbeidsovereenkomst van werkneemster zonder (gegronde) reden met onmiddellijke ingang opgezegd. Door de opstelling van de werkgever ziet werkneemster (60+) zich genoodzaakt te berusten in de beëindiging van het langdurig dienstverband. De kantonrechter begroot de billijke vergoeding op 400.000 euro bruto. Daarmee is werkneemster gecompenseerd voor het verlies van haar inkomen tot haar pensioen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2024:620

Civiel - Geen volmacht voor transacties op handelsplatform voor energie

7 februari - Vattenfall krijgt facturen die zij stuurde aan een glastuinder niet betaald, zo oordeelde de rechtbank. Een kennis van de glastuinder heeft voor de glastuinder, die zelf de Nederlandse taal niet goed machtig is, een leveringsovereenkomst gesloten met Vattenfall. Daarmee kreeg de glastuinder ook toegang tot het handelsplatform. Vattenfall heeft de kennis als adviseur aan het account van de glastuinder gekoppeld en de kennis is op dat account vervolgens transacties aangegaan. De rechtbank oordeelt dat hiervoor geen volmacht door de glastuinder was verleend. Vattenfall mocht ook niet uitgaan van de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. De glastuinder had in het contract juist niemand anders aangewezen als bevoegde. Er is verder nooit persoonlijk contact geweest tussen Vattenfall en de glastuinder. Dat de glastuinder e-mails kreeg waaruit hij kon begrijpen dat er namens hem werd gehandeld, is, ook vanwege het taalprobleem, niet genoeg. De glastuinder is daarom niet gehouden aan de transacties. De vordering van Vattenfall wordt afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2024:683

Uitspraken