Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 13 december 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - 200 uur taakstraf voor inrijden op nieuwe vriend van ex

8 december - Een 48-jarige man is veroordeeld tot 200 uur taakstraf omdat op 17 juli 2020 in Amsterdam-Noord met zijn auto inreed op de nieuwe vriend van zijn (ex-)vriendin. Na een uit de hand gelopen situatie reed hij naar het huis van de nieuwe vriend om verhaal te halen. Toen hij die bij zijn geparkeerde auto zag staan, reed hij snel naar diens auto. Hierbij raakte hij de vriend die werd gelanceerd, viel en ernstige kneuzingen aan zijn kuit en knie opliep. De rechtbank verwerpt zijn verklaring dat hij per ongeluk zijn gaspedaal indrukte omdat getuigen hem snel zagen komen aanrijden. Zijn rijgedrag was daarom bewust. Het slachtoffer wordt nog behandeld en onzeker is of hij volledig zal herstellen. De 48-jarige man moet ruim 4000 euro schadevergoeding betalen. Hij is vrijgesproken van opsluiting van zijn (ex-)vriendin in de badkamer. Daarvoor ontbreekt het bewijs.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7089

Straf - Celstraf na seksueel binnendringen vrouw terwijl ze sliep

10 december - Een 32-jarige man is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk omdat hij op 30 november 2019 in Amsterdam bij een vrouw seksueel naar binnendrong terwijl zij sliep. Haar vriendinnen en haar vriend hadden hem die avond in een café ontmoet waarna hij met hen meeging naar de woning van de vrouw voor een afterparty. De vrouw ging direct in bed liggen en wist niet dat die man er was. Zij is tijdens haar slaap door hem oraal bevredigd. Nadat ze wakker werd, drong pas goed door wat haar overkwam. Dit had grote impact op haar en haar relatie. De rechtbank legt de bijzondere voorwaarden op zoals de reclassering die adviseerde. Hij moet zich onder meer ambulant laten behandelen bij een forensische ggz-instelling. Ook moet hij 4.000 euro schadevergoeding betalen en mag hij geen contact met de vrouw opnemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7206

Bestuur - Ambtenaar bij fiscus terecht ontslagen om plichtsverzuim

2 december - De minister van Financiën mocht een ambtenaar bij de Belastingdienst ontslaan omdat deze ongeveer 440 uur ongeoorloofd afwezig of niet ingelogd is geweest dan wel deze uren niet kan verantwoorden als werktijd. Hij heeft namelijk in de betreffende periode het tijdregistratiesysteem niet tijdig, onjuist dan wel onvolledig ingevuld en ten onrechte compensatieverlof geregistreerd. Door dit te doen heeft de ambtenaar de minister ernstig benadeeld en zich niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Daarom heeft de ambtenaar zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Gelet op het aantal uren is het ontslag evenredig aan zijn plichtsverzuim.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7144

Bestuur - Vrouw met kind in opvang: terecht geen urgentieverklaring

6 december - De gemeente Amsterdam mag een alleenstaande vrouw die met haar vierjarige kind al sinds 2017 in de noodopvang verblijft, een urgentieverklaring onthouden die voorrang geeft bij het vinden van woonruimte. De bestuursrechter heeft dit beslist. Het gemeentelijk urgentiebeleid is zeer strikt, maar niet onredelijk door de schaarste aan sociale huurwoningen in Amsterdam. De noodopvang is tijdelijk van aard. Maar de vrouw is niet dakloos en dreigt niet dakloos te worden, omdat de gemeente gezinnen met minderjarige kinderen niet op straat zet. De situatie van de vrouw is niet zo alarmerend dat zij alsnog voorrang op andere woningzoekenden moet krijgen of dat het urgentiebeleid in haar geval zijn doel voorbijschiet.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7006

Kanton - Verlaagde huur en geld terug voor huurster in Geuzenveld

30 november - Een verhuurder moet ruim 4.500 euro aan te veel betaalde huur en servicekosten terugbetalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De Huurcommissie oordeelde dat een huurster in Geuzenveld een overeenkomst voor onbepaalde tijd had gesloten, en dat het verzoek om de huur te toetsen niet inhoudelijk kon worden beoordeeld omdat dat te laat was ontvangen. Omdat de huurster echter tijdig een rechtszaak over die uitspraak begon, vervangt deze uitspraak die van de Huurcommissie. De kantonrechter oordeelt dat het een tijdelijke huurovereenkomst is omdat die een einddatum bevat. Dat de overeenkomst later is verlengd, maakt niets uit. De huurster mocht daarom laten toetsen of de huur redelijk is. De verhuurder betwistte niet wat de huurster over de huurprijs zei. Daarom wordt een nieuwe (verlaagde) huurprijs vastgesteld en worden de geëiste bedragen toegewezen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7109

Kanton - Concurrentiebeding deels opgeschort: werk bij concurrent mag

30 november - Het concurrentiebeding van een oud-salesmedewerker van STX wordt deels geschorst, omdat dit te beperkend is. Hij mag per 1 april 2022 aan de slag bij een concurrent in Londen. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. STX is een zogeheten market maker in grondstoffen zoals biobrandstoffen en groene stroomcertificaten via het bemiddelen. aan- en verkopen van emissierechten en groene energiecertificaten. In de gedeeltelijke opschorting van het beding weegt onder meer mee dat hij maar kort voor STX werkte, vanwege persoonlijke redenen naar Londen wilde verhuizen en zijn werk bij de concurrent een promotie is. Bovendien zette STX geen stappen om hem voor het bedrijf te behouden. Zijn recht op vrije arbeidskeuze weegt zwaarder dan dat van STX om concurrentiegevoelige informatie te beschermen. Bovendien blijft de oud-medewerker gebonden aan het relatie-, wervings- en geheimhoudingsbeding.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6919

Civiel - Microsoft moet erven toelaten tot accounts van overledene

1 december - Microsoft moet de ouders en zussen van een man die in juli 2021 overleed toegang geven tot zijn Hotmailaccount en zijn OneDrive-account. Er is geen reden waarom dergelijke accounts niet zouden vererven. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Microsoft weigerde die toegang door te stellen dat er persoonsgegevens van anderen in dat e-mailaccount staan waarmee Microsoft zorgvuldig dient om te gaan. Die anderen hebben auteursrecht op die e-mails en hun persoonlijke belangen moeten wellicht worden beschermd. Daar gaat de kortgedingrechter echter niet in mee. Daarbij weegt de Duitse jurisprudentie mee omdat de Nederlandse situatie op de Duitse lijkt. In beide landen ontbreekt een wettelijke regeling van digitale nalatenschappen. Maar de hoogste Duitse rechter heeft toegang tot een digitaal account van een overledene toegewezen aan erfgenamen in twee uitspraken. De kortgedingrechter volgt deze uitspraken vooralsnog.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7090

Civiel - Tandarts moet schade vergoeden aan antiekhandelaar

8 december - Een tandarts die last heeft gehad van waterlekkages moet ruim 30.000 euro aan schade vergoeden die zijn onderbuurman, handelaar in antieke meubels, heeft geleden. Dat heeft de rechter bepaald. Er kan namelijk worden vastgesteld dat de tandarts zich ervan bewust is dat zijn praktijk is gevestigd in een oud pand in Amsterdam-Centrum met een kwetsbare houten vloer. Vochtproblemen deden zich vaker voor en hadden al eerder tot schade in de antiekzaak geleid. Gelet daarop had de tandarts extra alert moeten zijn. Door dat niet te doen handelde hij onzorgvuldig tegenover zijn onderbuurman. De tandarts moet naast de ruim 30.000 euro aan beschadigde meubels ook 6.000 euro vergoeden aan expertisekosten voor het kunnen vaststellen van de schade.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7178

Uitspraken