Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 13 maart 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Van trap geduwd en geschopt: cel en tbs met dwangverpleging

8 maart - Een 39-jarige man is veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij op 4 juli vorig jaar in Amsterdam een medewerkster van het Leger des Heils van een stenen trap duwde waardoor zij viel. Daarnaast schopte hij haar meermaals tegen haar hoofd en lichaam. Uit de rapportages van de psychiater en psycholoog blijkt dat hij verslaafd en schizofreen is. Dit tast zijn probleemoplossend vermogen en kunnen redeneren aan. Die stoornissen speelden ook toen hij deze daden pleegde en beïnvloedden die. Onder meer gelet op de ernst van zijn daden, het gevaar voor nieuwe gebeurtenissen met een potentieel fatale afloop en het gebrekkige probleembesef neemt de rechtbank het advies over tbs met dwangverpleging op te leggen.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1305

Straf - 7 jaar gevangenisstraf en langdurig toezicht na poging moord

10 maart - Een 23-jarige man is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) omdat hij 28 september 2021 in Amsterdam een man probeerde dood te schieten en een pistool in zijn bezit had. De maatregel houdt onder meer langdurig reclasseringstoezicht in. Hij maakte zich schuldig aan poging moord door fietsend eenmaal op korte afstand naar de man te schieten, terwijl daar omstanders bij in de buurt waren. De man had door de daden van de 23-jarige man dodelijk gewond kunnen raken. De aanleiding tot het schieten was een onbeduidend conflict tussen hen. In de straf weegt mee dat hij eerder is veroordeeld voor geweldsmisdrijven. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over om de maatregel op de leggen onder meer vanwege zijn complexe problematiek. Ook lijkt hij niet gemotiveerd om zich te laten behandelen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1313

Bestuur - Streep door uitgaan vertrouwensbeginsel in asielzaak Italië

6 maart - Het beroep dat een man instelde tegen het besluit zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet in behandeling te nemen, is gegrond. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dient binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Dat oordeelde de rechtbank. Op grond van de zogenoemde Dublinverordening wordt bepaald welk Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. In dit geval is dat Italië, aldus de staatssecretaris. Italië liet op 5 december 2022 echter aan de andere lidstaten van de EU weten dat de overdrachten van Dublinclaimanten tijdelijk moest worden opgeschort vanwege redenen die verband houden met het niet beschikbaar zijn van (voldoende) opvangvoorzieningen. De rechtbank stelt dat het op dit moment onduidelijk is hoe, en per wanneer, de Italiaanse autoriteiten de problemen rondom de opvang van Dublinclaimanten gaan oplossen. Daarom kan niet langer zonder nadere motivering worden gesteld dat sprake is van een tijdelijk overdrachtsbeletsel, waardoor ook niet nog langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2023:2966

Kanton - Huurder had toestemming voor huisgenoten dus mag blijven

2 maart - Een huurder mag in een woning in Amsterdam blijven wonen. Anders dan de verhuurder stelde, maakte hij zich namelijk niet schuldig aan illegale onderverhuur. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De huurder bewees namelijk zijn stelling dat hij met toestemming van de verhuurder altijd met (opvolgende) huisgenoten daar woonde. Dat bewijs varieert van e-mails en een verklaring van een vriend van hem die destijds bij de toenmalige beheerder van de woning werkte. De toestemming voor samenwonen met meerdere mensen was niet beperkt tot één iemand. Als dat de bedoeling was geweest had de verhuurder dat expliciet moeten vastleggen. Nu die dat niet heeft gedaan is er geen reden om de huurovereenkomst te ontbinden en mag de huurder blijven. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1288

Kanton - Onterecht ontslagen werknemers hebben recht op vergoeding

3 maart - Drie oud-werknemers van een bedrijf in Amsterdam hebben recht op een vergoeding omdat hun arbeidsovereenkomst niet volgens de regels is opgezegd. De vennootschap waar zij voor werkten, is kort na de onjuiste opzegging van de arbeidsovereenkomsten opgeheven. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van overgang van onderneming naar een andere bv binnen dezelfde holding. Die bv moet de vergoedingen betalen aan de oud-werknemers. De kantonrechter oordeelt dat daarnaast ook de bestuurder van de opgeheven vennootschap aansprakelijk is voor schade door het onrechtmatige ontslag, omdat haar een persoonlijk en ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1207

Civiel - Bedrijf mag arbitrageprocedure tegen Polen voortzetten

8 maart - Het staat een Nederlandse beleggingsmaatschappij vrij om door te gaan met een arbitrageprocedure tegen de Republiek Polen op basis van een tussen Polen en Nederland geldend verdrag. De republiek Polen had de rechtbank gevraagd de beleggingsmaatschappij te verplichten om met die procedure te stoppen. Volgens Polen is de arbitrageprocedure in strijd met EU-recht. De beleggingsmaatschappij zou Polen daarom betrekken in een kansloze procedure en zich daarmee schuldig maken aan misbruik van (proces)recht en/of onrechtmatig handelen. Dat de arbitrageprocedure in strijd is met het Unierecht, maakt volgens de rechtbank niet dat het instellen van een vordering voor het arbitragegerecht in Londen, dus buiten de Europese Unie, misbruik van recht oplevert. Uit eerdere arbitrale rechtspraak blijkt dat die procedure niet kansloos is, omdat arbitrale colleges in soortgelijke omstandigheden in meerderheid hebben aangenomen dat zij wel bevoegd zijn. De rechtbank heeft het gevraagde gebod om de procedure te staken daarom afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1306

Civiel - Verkoop stuk grond Ouderkerk a/d Amstel moet openbaar

9 maart - De gemeente Ouderkerk aan de Amstel mag een stuk grond in haar gemeente niet één-op-één aan een geïnteresseerde verkopen zonder openbare selectieprocedure. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Het gaat om een perceel grond dat geen aansluiting heeft op een openbare weg. De gemeente wil een grondruil doen met de eigenaar van een naastgelegen perceel, zodat er twee percelen ontstaan met aansluiting op de openbare weg. De gemeente wist echter dat andere omwonenden ook geïnteresseerd waren in koop of grondruil, en had niet mogen concluderen dat er maar één serieuze gegadigde was. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:1316

Uitspraken