Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 16 oktober 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf na diefstal uit café en winkeldiefstallen

10 oktober - Een 33-jarige man is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij in juni 2023 in Amsterdam twee diefstallen pleegde waarbij hij een raam van een café vernielde. Ook stal hij spullen uit een yogastudio en pleegde hij twee winkeldiefstallen. Tijdens zijn vlucht voor de politie na één van de inbraken drong hij ’s nachts een woning binnen en vernielde hij ruiten. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij cognitief beperkt is. Ook is hij alcohol- en cocaïneverslaafd. Hij is gemakkelijk beïnvloedbaar en lijkt de consequenties van zijn gedrag niet te kunnen overzien. Om de kans op een terugval te verkleinen, legt de rechtbank de gevangenisstraf deels voorwaardelijk op en gelden bijzondere voorwaarden. Zo moet hij zich onder meer melden bij de reclassering en laten opnemen in een forensische zorginstelling. 

Lees de volledige uitspraak:

Straf - Automobilist bestraft die ongeval in Westpoort veroorzaakte

12 oktober - Een 60-jarige man is veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden omdat hij op 28 april 2021 in Amsterdam-Westpoort als automobilist een verkeersongeval veroorzaakte waarbij een snorfietser zwaar lichamelijk letsel opliep. De snorfietser hield aan de botsing onder meer een gebroken oogkas en een hersenbloeding met blijvend hersenletsel over. De automobilist naderde met (vrijwel) onverminderde snelheid de kruising, terwijl hij had gezien dat het verkeerslicht op oranje stond.  Toen hij de kruising opreed, was het verkeerslicht inmiddels op rood gesprongen. Hij had geen oog voor het verkeer dat zijn weg zou kunnen kruisen en botste met de snorfietser. De rechtbank legt de rijontzegging voorwaardelijk op onder meer omdat de automobilist niet eerder en ook niet sinds de botsing bijna 2,5 jaar geleden plaatsvond met politie of justitie in aanraking is geweest. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Gemeente had actiever moeten zijn bij bijstandsaanvraag

5 oktober - Een actievere, burgergerichte houding had bij de behandeling van de bijstandsaanvraag van het college van B&W van de gemeente Amsterdam verwacht mogen worden. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Een man had bijzondere bijstand voor zelfstandigen aangevraagd en daarbij een ondernemingsplan overlegd. Het college wees zijn aanvraag af omdat hij een beginnend zelfstandige was met een niet levensvatbaar bedrijf. Echter, bijstand kan ook worden verleend als er sprake is van een niet levensvatbaar bedrijf en de gemeente de aanvrager verplicht het bedrijf stop te zetten. Het college had actief moeten onderzoeken of op die grond bijstand verleend kon worden. Zij wist, mede door eigen besluitvorming, af van de financiële situatie en het ontbreken van levensvatbaarheid van het bedrijf. De man had daarom niet aangemerkt mogen worden als beginnend zelfstandige. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - AMC mag Goede Vrijdag als collectieve vrije dag beëindigen

10 oktober - Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam krijgt toestemming het voorgenomen besluit te nemen Goede Vrijdag als collectieve vrije dag te laten vervallen en de daardoor vrijgekomen vakantie-uren aan werknemers toe te kennen als flexibel op te nemen vakantie-uren. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De argumenten voor deze wijziging wegen zwaarder dan de argumenten van de ondernemingsraad ertegen. Volgens het AMC is die wijziging nodig om de continuïteit van de werkprocessen te waarborgen en is het wenselijk is in het kader van diversiteit en inclusie. Daar bracht de ondernemingsraad tegenin dat de achterbanraadpleging negatief was. Gezien het reactiepercentage is die raadpleging echter weinig representatief. De ondernemingsraad moet de belangen van het personeel en de onderneming afwegen en niet enkel rekening houden een uitslag van een personeelsenquête en van die uitslag uitgaan. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Voorlopig oordeel: vast contract kennismigrant om toezegging

10 oktober - Een Amsterdams bedrijf heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer die een kennismigrant is voor onbepaalde tijd verlengd omdat die hem zonder voorbehoud was toegezegd. Dat bepaalt de kantonrechter in een voorlopig oordeel. Die verwerpt dat de werknemer moest begrijpen dat zijn leidinggevende zo’n toezegging niet mocht doen. De toezegging komt daarom voor risico van het bedrijf. Daarbij weegt mee dat de werknemer binnenkort zijn verblijfsrecht verliest als hij geen arbeidsovereenkomst sluit die aan de kennismigrantenregeling voldoet. Ook weegt mee dat hij pas nadat zijn tijdelijke contract met een maand was verlengd, juridische bijstand inschakelde. Vanwege de lopende bodemprocedure treft de kantonrechter een voorziening. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen en als die wordt verleend de werknemer laten terugkeren. Ook moet het loon worden doorbetaald zolang hij niet kan en mag werken vanwege de ontbrekende vergunning. Dat valt onder bedrijfsrisico. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Brouwerij mag De Pijp blijven: executie vonnis deels geschorst

11 oktober - Brouwerij De Engel hoeft de door haar gehuurde bedrijfsruimte in De Pijp in Amsterdam niet te ontruimen. De kantonrechter schorst namelijk de tenuitvoerlegging van een vonnis van 5 september 2023 gedeeltelijk. In het vonnis was De Engel onder meer veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde. Omdat partijen op de zitting nadere afspraken hebben over  betaling van de huurachterstand en waarborgsom wordt het vonnis geschorst voor zover dat betrekking heeft op de ontruiming en teruggave van in bruikleen afgegeven goederen. 

Lees de volledige uitspraak:


Civiel - Dyslexiefont niet auteursrechtelijk beschermd: geen inbreuk

11 oktober - Dyslexie Font B.V. en de bedenker van een dyslexie lettertype ‘het dyslexiefont’ vinden dat uitgeverij Gottmer in de kinderboekenserie Blitz! haar dyslexie lettertype zonder toestemming heeft gebruikt en dat daarmee een inbreuk is gemaakt op haar auteursrecht. De rechtbank oordeelt dat hier geen sprake van is omdat het dyslexie lettertype niet auteursrechtelijk is beschermd. De elementen die het dyslexie lettertype van Dyslexie Font B.V. onderscheiden zijn namelijk bedoeld om teksten beter leesbaar te maken. De elementen zijn technisch van aard en niet creatief. Dyslexie Font B.V. heeft onvoldoende onderbouwd welke creatieve keuzes het lettertype bevat naast de technisch bepaalde (beter leesbaar) elementen.

Lees de volledige uitspraak:

Uitspraken